การเรียนรู้ Microsoft Excel 2003 อนุทิน 7

คอมพิวเตอร์

                  การเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel 2003 มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่น งานด้านการเงิน ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสังเกตุเพื่อนๆ เห็นว่าทุกคนตั้งใจเรียนเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ที่เอื้อต่อการใช้งานและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที จากการได้เรียนรู้ข้าพเจ้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้พอสมควร แต่ต้องนำไปฝึกฝนเพราะเวลาในการศึกษาน้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนถิ่นเดิมความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

52387

เขียน

28 Sep 2006 @ 16:38
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:00
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก