แน่นอนครับในการเพาะเห็ด ไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดใดๆ ก็ตามเมื่อผู้เพาะ ดำเนินการไปแล้วต่างก็ต้องรอคอย เฝ้าดูความสำเร็จของผลงานที่ตนเองทุ่มกำลังใจ กำลังกายลงไป

เมื่อเช้าผมได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเพาะเห็ดขอนขาวกับพี่ทวี แห่งบ้านคำนางรวย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเมื่อหลายเดือนที่แล้ว พี่เขามีปัญหาในเรื่องของการเพาะเห็ดขอนขาวเนื่องจากเพาะแล้วออกดอกไม่ค่อยดี แต่มาวันนี้มาเล่าสู่กันฟังด้วยรอยยิ้มที่สดใส

เห็ดไม่ออกดอก นี่คือปัญหาที่พบของพี่ทวี เมื่อเดือนสิงหาคม 2549 พี่ทวีเพาะเห็ดขอนขาว ประมณ 5000 ก้อน แต่กลับพบว่าการเกิดดอกไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้โทรศัพท์ มาพูดคุยกัน แล้วนำไปปฏิบัติหลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ พบว่าได้ผลดี คือเห็ดออกดอกดีมาก เก็บดอกทุกวัน พอมาพบกันอีกรอบจึงนำมาเล่าให้ผมฟัง แล้วลำพังผมฟังคนเดียวก็ไม่มัน ก็เลยอยากจะมาเล่าให้พี่น้อง KM ฟังด้วย เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง

1. ในการเพาะเห็ดขอนขาวนั้น บริเวณที่เพาะเห็ดต้องไม่ร่มเกินไป บริเวณหลังคาต้องให้แสงแดดส่องถึงพื้นโรงเรือนด้วย ก็หมายความว่า โรงเรือนที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาวนั้นต้องไม่ทึบเกินไป ต้องให้มีแสงส่องผ่าน ซึ่งแสงนี่แหละจะเป็นตัวกระตุ้นให้เห็ดเกิดดอกดียิ่งขึ้น

2. การรักษาอุณหภูมิและความชื้น เห็ดขอนขาวต้องการอุณหภูมิในการเกิดดอกประมาณ 32-35 องศาเซลเซียส และอาศัยความชื้นสัมพัทธ์ ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ นั่นแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องมีการให้น้ำ รักษาความชื้น และดูแลเรื่องอุณหภูมิให้เหมาะสมแค่นี้ก็ไม่ทนที่จะเก็บดอกแล้ว

3. การรักษาความสะอาด เพราะโดยปกติแล้วเวลาทำงานไปเรื่อยๆ คนเรามักจะมักง่าย ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความสะอาด ดังนั้นจะทำให้เกิดการหมักหมม ทำให้เกิดโรคและแมลงระบาดได้ ซึ่งจะเป็นการทำลายอนาคตของตนเอง

ยิ้มด้วยความหายห่วง จากที่ได้นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจึงทำให้พี่ทวี ไม่ต้องกลุ้มใจกับเห็ดอีกต่อไป เพราะตอนนี้บอกว่าเห็ดไม่พอขาย

จากแนวทางดังกล่าวคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้อง ชาว KM บ้างนะครับ

ขอบคุณครับ

อุทัย  อันพิมพ์

28 กันยายน 2549