ขอเชิญคุณอำนวยของโรงเรียนแกนนำและผู้สนใจเข้าร่วม AAR ในวันที่ 2 ต.ค. 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำหรับวันนี้เพื่อนสมาชิกไปตลาดนัดงานวิจัยและ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนางานวิจัย สู่ครูเครือข่าย กันมากมายน่าเสียดายคนที่ไม่ได้ไปนะคะ เพราะแต่ละโรงเรียนนำผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนไปนำเสนอและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระที่ตนเองรับผิดชอบได้ ถ้าสนใจลองถามที่ รองฯผ่องใส ถาวรจักร 09-5001008 หรือ อาจารย์วรรณพรรณ ตุลยาพร 09-1199851 นะคะ