การศึกษาป้องกันการตั้งครรภ์วัยใสได้

การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นร. สนุกกับการเรียน มีความท้าทายและความสำเร็จในการเรียนรู้ เป็นขั้นตอน รวมทั้งพัฒนาทักษะชีวิตขึ้นตามวัย จะช่วยลดโรคทางสังคมไปโดยปริยาย...................................


          การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่เมื่อคุยกันแล้วไม่มีวิธีจัดการที่ได้ผลอย่างแท้จริง 

          แต่ผมคิดว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น เป็นอาการโรคไม่ใช่ตัวโรค  โรคนี้แสดงอาการในผู้ชายด้วย ออกมาเป็นปัญหายาเสพติด  อาชญากรรม  ก่อกวนสังคม  ฯลฯ   ตัวโรคคือ โรคทางสังคม ความอ่อนแอของสังคม   ที่สังคมมุ่งตักตวงผลประโยชน์จากการยุยง ยั่วยวน ให้คนมีพฤติกรรมบริโภค  หรือเสพเป็นหลัก   หรือเป็นสังคมทำร้ายเด็ก

          กล่าวอย่างนี้อาจจะผิด  เพราะไม่ว่ายุคไหนๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (รวมทั้งคนแก่ใกล้ตายอย่างผม) ต่างก็มีชีวิตอยู่ท่ามกลางอันตรายรอบด้านทั้งสิ้น   เพียงแต่ว่าอันตรายหลักๆมันต่างกันตามยุคสมัยเท่านั้นเอง

          ทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันอันตรายต่อการดำรงชีวิตที่ดี เรียกว่าทักษะชีวิต  การศึกษาต้องฝึกทักษะชีวิตให้แก่เด็ก  ฝึกเป็นขั้นตอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  เรื่อยมาในชั้นประถม มัธยม และอุดมศึกษา  และฝึกตลอดชีวิต  เพราะในชีวิตคนที่เวลานี้ยืนยาวกว่า๗๐ปี  สังคมแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  อันตรายหลักต่อชีวิตที่ดีก็เปลี่ยนเร็วเช่นกัน

          นี่คือหลักการสำคัญของการศึกษาในศตวรรษที่๒๑  ที่ต้องฝึกทักษะชุดหนึ่ง เพื่อเป้าหมายการดำรงชีวิตที่ดีในยุคนั้น  ทักษะชุดปัจจุบันเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 

          การศึกษาที่ดีที่ฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ แก่เด็กได้อย่างแท้จริง จะช่วยลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นได้ส่วนหนึ่ง 

          เรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนี้ คุณหมอสุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ มีแนวความคิดที่น่าสนใจ  ว่าสมัยก่อน การตั้งครรภ์แรกมักเป็น teen-age pregnancy เกือบทั้งสิ้น  เพราะคนแต่งงานอายุน้อย  แต่งแล้วก็อยากมีลูก  จึงเป็นการตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์  และผมเข้าใจว่าสมัยก่อนไม่มีคำว่าวัยรุ่น  คือพอเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่ก็อยากให้แต่งงาน  และจัดการหาคู่ให้  ลูกคนแรกจึงมักเกิดจากการตั้งครรภ์วัยทีนที่พึงประสงค์  คนสมัยก่อนจึงไม่มีชีวิตวัยรุ่นวุ่นวายอย่างคนสมัยนี้  ซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วแต่จะมอง

          กลับมาที่การศึกษา  ผมมีความเห็นว่าเด็กวัยรุ่นที่มีเป้าหมายในชีวิต  มุ่งมั่นพากเพียรเพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวิต  จะหมดเวลาไปกับการเรียนและการทำกิจกรรมดีๆ  ไม่มีเวลาไปมั่วสุมเที่ยวเตร่ข้องแวะอบายมุข 

          การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นร. สนุกกับการเรียน  มีความท้าทายและความสำเร็จในการเรียนรู้ เป็นขั้นตอน   รวมทั้งพัฒนาทักษะชีวิตขึ้นตามวัย จะช่วยลดโรคทางสังคมไปโดยปริยาย และการตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ไม่พึงประสงค์ก็จะลดลงไปด้วยวิจารณ์ พานิช

๑๙ ก.พ. ๕๖บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

.๊....Unwanted Pregnancy .... เป็นปัญหา .... ที่น่าปวดหัวในการทำงาน สา'สุข  .... มากค่ะ ..... และส่วนใหญ่เกิดจาก แม่วัยเรียน - แม่วัยใส .... ขอบคุณบทความท่านอาจารย์มากค่ะ 

เขียนเมื่อ 

ในความเห็นส่วนตัวเห็นด้วยกับอาจารย์ที่ควรมีการสร้างให้เด็กแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันต่อภัยรอบตัว..และควรมีการเสริมสร้างให้เขามี ความสุข ความหวังและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายชีวิตของตนเองด้วยน่ะค่ะ..หนูเคยได้คุยกับแม่วัยทีน หลายคน น้องเขาบอกตรงกันว่า เขาจำเป็นต้องมีเซ็กซ์เพื่อจะเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเองของเด็กอย่างน่ากังวลใจจริงๆ นอกจากนี้ในระบบการจัดการกับปัญหานี้การช่วยเหลือเยียวยาต่อพ่อแม่ของเด็กที่สุ่มเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไปแล้วก็สำคัญค่ะ ..

วันก่อนมีการประชุมแกนนำนักเรียนแล้วให้นร.ออกมาเล่าเรื่องราวของความรัก ในเรื่องเล่ามีคำพูดหนึ่งเกิดขึ้น".....ความรักของเราใครก็มาขัดขวางไม่ได้.........."    ฟังก็อึ้งกันทั้งห้อง เพราะนี่ขนาดเด็กกลุ่มแกนนำนะเนี่ย