การวิจัยของผมเรื่องนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยผมสร้างเครื่องมือ คือ หนังสือการ์ตูนเรื่องหนึ่ง โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับคำอธิบายศัพท์ที่น่ารู้ หลังจากนั้นให้นักเรียนฝึกอ่าน และทำความเข้าใจกับบทเรียน หลังจากนั้นก็ทำการทดสอบ ท้ายบทครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยเปรียบเทียบการตอบคำถามของเด็ก และดูพัฒนาการการอ่านของนักเรียน เมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องอย่างดีแล้ว ก็ให้นักเรียนระบายสี่หนังสือการ์ตูนที่ผมทำ นักเรียนระบายสีได้สวยงามมาก รู้สึกว่านักเรียนให้ความสำคัญกับการอ่านและมีความสุขกับการเรียนเพิ่มขึ้นครับ

ถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็เมลมาได้ที่ e - mail address: [email protected] ยินดีช่วยเหลือครับ