เสนอข้อคิดเห็นเรื่อง KM Workshop ในการประชุมวิชาการ ปขมท. (1)

         คุณบุญสิทธิ์  บัวบาน  เลขานุการคณะทันต มอ., คุณรวมพร  ประธาน ปขมท.   และคุณจริยา  ปัญญา  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ม.มหิดล   ขอคำแนะนำเรื่องการจัด Workshop KM  แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.  ที่ภูเก็ต   วันที่  8-9  ก.พ. 50   โดยมีเวลาสำหรับ KM Workshop  เต็ม 1 วัน  6 ชั่วโมง

          คำแนะนำของผม ได้แก่
                    1. จัดให้ผู้เข้า Workshop เรียนรู้ KM โดยการปฏิบัติจริง ไม่ใช่โดยฟังการบรรยาย
                    2. ดังนั้น ต้องมีการเตรียมตัวเรื่องการจัด Workshop ตั้งแต่บัดนี้   โดย คุณบุญสิทธิ์ น่าจะเชิญ  คุณเมตตา   ดร.อโณทัย  และพี่เม่ย  (คนของ มอ. ทั้งนั้น)  มาปรึกษากันว่าจะเตรียมทำ  Workshop อย่างไร
                    3. คนที่จะร่วม Workshop  ตัวจริง ควรให้สมัคร   โดยการแจ้งความจำนงและส่งเรื่องเล่าผลงานที่ภาคภูมิใจและระบุว่าได้เตรียมตัวอ่านเอกสารและ narrated powerpoint ที่ให้การบ้านไปก่อนแล้ว   การบ้านนี้ดูได้จาก  http://gotoknow.org/blog/nurqakm/42365
                         คนที่ไม่เตรียมตัวล่วงหน้าไม่ควรเข้า Workshop แต่ให้เป็นผู้สังเกตการณ์ได้
                    4. ควรกำหนดหัวข้อที่จะ ลปรร. สัก  5-6  หัวข้อ  ที่เป็นเรื่องงานประจำของข้าราชการสายสนับสนุน   และให้ผู้ต้องการเข้า Workshop สมัครเข้าร่วมโดยเลือก 1 หัวข้อ
                    5. ควรจัดตั้งคณะทำงานจัด Workshop นี้   โดยเลือกเชิญข้าราชการสาย ข. ที่มีประสบการณ์จัด KM Workshop ด้วยตนเอง  เช่น  คุณเจนจิต   รังคะอุไร   (ผอ.หน่วยประกันคุณภาพ  มน.),  คุณอนุวัทย์   เรืองจันทร์ (เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มน.), คุณวราพร   แสงสมพร  หัวหน้าหน่วยจัดการความรู้  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นต้น  มาร่วมกับทีม มอ.  เพื่อร่วมกันทำงานเป็น "คุณเอื้อ" และ "คุณลิขิต" กลุ่มในวัน Workshop

 

วิจารณ์   พานิช
23  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

52185

เขียน

27 Sep 2006 @ 17:44
()

แก้ไข

15 Jun 2012 @ 09:09
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง