ประเมินแฟ้มผลงานลูก

น้ำฝน12
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

7  มีนาคม 2556  วันนี้ที่โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยาสมุทรสาคร เชิญผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลระดับอนุบาล3 ด.ญ.ปรีชญาพร สนทอง  เพื่อไปประเมินแฟ้มงาน การเรียนการสอนของลูกโดยมีแฟ้มกิจกรรมงานในวิชา ที่เรียนโดยให้เด้กเก็บงานที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ วิชาlภาษาไทย  อังกฤษ จีน พม่า อีกทั้งที่ทำโครงงานกิจกรรมอื่นเช่น การปลูกผักกินได้โดยไม่ใช้สารเคมี โดยให้เด็กปลูกเอง ดูแลรักษา รดน้ำเอง  จากนั้นมีโครงการการทำแยมส้ม ให้เด็กนำวัสดุจากส้มและลงมือทำเองจนครบขั้นตอนได้แยมส้มออกมา  จากนั้นมีการประดิษฐ์วัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ และสุดท้ายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้เด็กได้เรียนรู้และนำเสนอให้ผู้ปกคองทราบทั้งหมดให้ผู้ปกคองประเมินจะให้หน้าตาแบบไหน มีหน้ายิ้ม หน้าบึ้ง หน้าร้องให้ ดูเด็กๆมีความสุขกับการนำเสนอผลงานมาก ซึ่งจากการสังเกตจากภาพถ่ายและสัมภาษณ์เด็กชอบมาก ชอบที่ จะเรียนรู้และสนุกกับการเรียนทุกวัน ตามภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อการเรียนรู้ความเห็น (0)