ประชุมการทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม

               

 เมื่อวานวันที่  6  มี.ค. 2556 เวลา 09.00 น- 12.00 น. ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรมให้กับ ประชาชนชาวหมู่ 2 - 3 ตำบลท่าจีน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้เราได้ทราบปัญหาของชุมชนชาวรามัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทางสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอได้รวบรวมปัญหาเพื่อจะดำเนินการจัดทำโครงการส่งเทศบาลตำบลท่าจีนเพื่อขอรับการสนับสนุนในการดำเนินการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลิศประสิทธิคุณความเห็น (0)