วิธีการสอนวิทยาศาสตร์


ชี้ครูวิทย์ฯต้องสอนแบบสืบสวน

ชี้ครูวิทย์ฯ ต้องสอนแบบสืบสวน

   ผศ.สุนทร  โสตถิพันธุ์ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ในฐานะตัวแทนครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นทั่วประเทศ เปิดเผยว่า ระบบการศึกษาแบบเก่าไม่เหมาะกับการเรียนของเด็กไทยปัจจุบัน ควรปรับหลักสูตรและเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน จากเดิมที่เน้นเนื้อหาในแบบเรียนมาเป็นการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงตามความหมายของวิทยาศาสตร์คือ กระบวนการค้นพบความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติโดยอิงความน่าเชื่อถือ มีกฎเกณฑ์กล่าวอ้าง ใช้ปัญญาสร้างโอกาสให้รู้จักการอ่านคิดตามและลงมือปฏิบัติ ฝึกให้เด็กสังเกตตั้งสมมติฐานและทดลองด้วยตนเอง สอนเสริมเรื่องรอบตัวเพิ่มเติมจากวิชาปกติเพื่อส่งเสริมการคิด โดยอาจสอนแบบสืบสวนเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนการหาคำตอบจากโจทย์ ส่วนรัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาความรู้บุคลากรและเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาขีด
ความสามารถสู่การแข่งขันระดับโลกได้

แหล่งข้อมูล  

 http://www.moe.go.th/main2/article/article_newspaper/teacher271047.htm

หมายเลขบันทึก: 52135เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2006 13:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2012 13:18 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
วุฒิชัย สังข์พงษ์

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีและเห็นด้วยกับทั้งบทความและรางวัลที่ท่านอาจารย์ ผศ.สุนทร  โสตถิพันธุ์ได้รับ  แต่ในการปรับหลักสูตรกระผมอยากให้เกิดความชัดเจนและยั่งยืน เอาเฉพาะที่ควรรู้เพื่อให้เข้าใจหลักการที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ด้วยตนเองได้  ส่วนกระบวนการเรียนรู้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของวัย หรือความพร้อมด้านอื่นๆ   สำหรับกระผมเคยใช้วิธีการให้ดูและดมน้ำตัวอย่างที่ประกอบด้วยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และปุ๋ยน้ำชีวภาพ  แล้ววิเคราะห์ว่ามีสิ่งมีชีวิตในน้ำหรือไม่ คำตอบที่ได้บ่งบอกว่าเด็กยังไม่ค่อยเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงเฉลยด้วยภาพวีดีโอที่ถ่ายผ่านกล้องจุลทรรศน์ ทำให้เห็นของจริงและเริ่มเกิดความเข้าใจ  แต่ก็ยังมีบ้างที่บางครั้งต้องอธิบายซ้ำหลายครั้ง  อันนี้อาจมีผลจากตัวเด็กที่มีสมาธิสั้น  โดยเฉพาะเด็กยุคปัจจุบันที่ห่างไกลวัดแต่ใกล้สิ่งยั่วยุ   ทำอย่างไรให้เขาคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเป็น

จริงๆเราต้องใช้วิธีเตรียมพื้นฐานให้แน่นแล้วก้าวกระโดดบ้างเพื่อให้เรารู้เท่าทันประเทศที่ได้ชื่อว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจริงไหมครับ

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีและเห็นด้วยกับทั้งบทความและรางวัลที่ท่านอาจารย์ ผศ.สุนทร โสตถิพันธุ์ได้รับ แต่ในการปรับหลักสูตรดิฉันอยากให้เกิดความชัดเจนและยั่งยืน เอาเฉพาะที่ควรรู้เพื่อให้เข้าใจหลักการที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะเด็กยุคปัจจุบันที่ห่างไกลวัดแต่ใกล้สิ่งยั่วยุ ทำอย่างไรให้เขาคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเป็น หนูเป็นครูใหม่ฝึกหัดอยากรู้เทคนิค วิธีการสอน รูปแบบการสอนที่ทันสมัยและอยากให้อาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ เพราะว่าหนูเองก็ประสบการณ์ยังน้อยอยู่ เพราะหนูสอนสายอาชีพ ก็มีทั้งเด็กสายพานิช และสายอุตสาหกรรม ทั้งสองสาขานี้บ่นว่าไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์เลย

จากอาจารย์อนงค์นิจ พลรักษา โรงเรียนอมตะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี