วิธีการสอนเด็กออทิสติกให้รู้จักเล่น

lhin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิธีการสอนเด็กออทิสติกให้รู้จักเล่น

1.  Organising Play

2.  Increase  your child’s tolerance  of touch

3.  Meeting  needs through  play

4.  Making  play  interesting

5.  focus  on  your  child’s skills

6.  Love  of  rule  bound  play

7.  Simplifying  rule to sit your child

8.  Even up the oods

9.  Building on special interests

10.  Expending rigid play themes

11.  Encouraging  pretend play

12.  Encouraging play with other children

13.  Affordable ways to entertain your child

Play tips

  1. เริ่มจากสิ่งที่เด็กสนใจเป็นพิเศษ  สร้างสรรค์สัมพันธภาพให้เด็กสนุก  แล้วค่อยเพิ่มแนวการเล่นใหม่ๆได้

  2. เพิ่มกิจกรรมให้เมื่อเด็กเริ่มพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมใหม่ๆ  เช่น เราอยากให้เด็กมองหน้าสบตา  หากเรารู้ว่าเด็กrespond ในการมองหน้าเราต่อกิจกรรมไหนให้ใช้อันนั้นบ่อยๆ  ใช้คำพูดที่เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพ  เช่น  เยี่ยมมาก  ดีมาก  ไปเล่นกันเถอะ  สนุกจังเลย  ช่วยให้เด็กมีการสร้างสัมพันธ์มากขึ้น

   3. เพิ่มระดับความสามารถของพัฒนาการการเล่น  เช่น หากเด็กอยากเล่นโบว์ลิ่ง  เราเริ่มสอนวิธีการที่จะทำให้เด็กรู้ว่าทำอย่างไรจะทำให้กิจกรรมนี้สำร็จและทำให้ได้ดี เช่น สอนการจับ วิธีโยนไม่ให้ออกนอกลู่  เป็นต้น

  4. เริ่มให้เล่นเป็นกลุ่มวงกลม  ให้เด็กเรียนรู้จากเพื่อนในทักษะใหม่ๆ  และกระตุ้นให้มีการปรับตัวให้เท่ากับเพื่อนและเริ่มสอนในเรื่อง กฎกติกา  ของ Play ground  game

   5. ใช้ physical  prompting  ในกิจกรรมใหม่ๆ  ครั้งแรกอาจจะ  Hand  on  ครั้งต่อไปใช้ gestures

  6.  เวลาช่วยให้เด็กมีการตื่นตัวมากขึ้น อาจมีการกำหนดเวลาในการเคลียร์เก็บของ  เพื่อเข้าสู่กิจกรรมใหม่ต่อไป

  7.  free time at home  สามารถใช้  visual time tables เป็นตัวสอนได้ เช่น

  Sand

  Shape  Sorter

  Ball

   

    8.  เด็กออทิสติกมักมีปัญหาในเรื่อง free time ที่โรงเรียนครูต้องช่วยหาของเล่นให้เด็กมีกิจกรรมทำ ในช่วง Break

    9.  ให้ของเล่นใหม่ๆเลือกของเล่นที่พัฒนาการเรียนรู้ เช่น สี,  Texture,  noise  หรือสอนวิธีการเล่นที่หลากหลาย    ให้แก่เด็กมากขึ้น

    10.  เกมที่แตกต่างกันไป  เปลี่ยนบ่อยจะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆให้กับเด็ก  เช่น

·  Attention  :  เกมต่อบล็อกไม้ให้สูงและไม่ให้ล้ม , ต่อเลโก้

·  Imitation  :  เกมทำตามผู้นำ  เล่นทายคำ

·  Making  choice  :  งานศิลปะ

·  Following  command  :  เล่น  simon  says 

·  Tolerating  physical  contact  :  rough and  tumble  play ,aeroplane,whize

·  Coordination :  sport 

*ข้อมูลจากแผนกกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดศึกษาความเห็น (0)