JJ2013V2_11ทีมพลังงานจังหวัดที่น่าไว้วางใจ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

  เคล็ดวิชา จาก อาจารย์ ดร.สมโภชน์ นพคุณ   

 

ประเด็นแรก คือ การสร้างภาวะผู้นำให้ตัวเอง การบริหารทีมงานให้มีศักยภาพที่สามารถทำงานที่ได้รับผิดชอบได้ดี ตนเองและทีมงานต้องบริหารองค์ความรู้ที่ดี โดยนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาเสริมงานประจำ การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดี การบริหารทรัพยากรที่มีให้มีประสิทธิภาพ กฏและระเบียบต้องใช้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี การฝึกทีมงานให้เป็น High Learning Team ที่สามารถทำงานที่บรรลุวิสัยทัศน์ และ แผนงานที่ได้ตั้งไว้ 

 ทั้งหมดที่กล่าวมา ถือว่าเป็นการสร้าง องค์กรที่มีชีวิต และ สร้างเวทีเปี่ยมสุขในที่ทำงานได้อย่างดี

JJ2013

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ภาวะผู้นำ ==> นั่นสำคัญ ...... จริงๆ นะคะ ขอบคุณมากค่ะท่าน

เขียนเมื่อ 

ตามมาชื่นชมการทำงานของอาจารย์หมอ JJ ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ หมอ Ple ภาวะผู้นำ ต้องฝึกฝนครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต กราบคารวะ แวะมาให้กำลังใจครับ