ฟากฟ้าคือฝัน

konloas
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันหนึ่งเรามีวันที่มุ่งมั่นฝันเป็นจริง


ฝากฝันฟันฝ่ามาเยี่ยม เตีมเปี่ยมเทียมเทียบเวหา

ไกลเพียงไม่พอเวลา จะมาพบปะแลกใจ

ได้ตามข่าวคราวสาระ มากมายเนึ้อหายิ่ง ใหญ่. ให้gotoknow คู่ไทย รู้ดีรู้ไกลคู่นภา

หนทางที่ทอดหล้าดูแล้วว่าต้องเดินไกล

ทางนี้แม้เคยไปดูอย่างไรก็ให้ท้อ

ผจญอุปสรรคมากมายนักได้ยังคิดเดินต่อ

มุ่งมั่นมิหว่ั่นใจท้อยังไปไกลต่อด้วยมั่นใจ

ยามใดใจนึกหวั่นจิตมุ่งมั่นมิคิดหวนไหว

สร้างจิตเติมแรงใจด้วยมั่นไว้ปณิธาน

มุ่งหมายไปให้ถึงแดนที่ซึ่งวาดแววฝัน

วันหนึ่งเรามีวันที่มุ่งมั่นฝันเป็นจริง

ดูหญ้าดูดินกินหญ้า หาอื่นหาได้ไม่หา

ประสาเป็นควายอยู่นา กินหญ้าหาอื่นใยดีฯ

คนควายโครงกายไม่ต่าง เพียงคิดที่ห่างที่หาย

คนฝันคือต่างจากควาย ฟ้าไกลเกินไปกว่าควายคิด

จิตสื่อคือความแตกต่างฝันสร้างคือคนยลได้

ควายคิดเป็นบ้างหรือไร

ฟ้าไกลเกินไปกว่าใจควายฯ

แต่ไหนแต่ไรใบกล้วยอยู่ด้วยใบใหญ่ได้หมากผล กล้วยสวยกินได้ใจยล

หมากผลกล้วยดีจึงมีเวร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน “NAPINMODEL SERIES 10 VERSION”ความเห็น (0)