GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเรียนรู้เด็กปฐมวัย

เด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบมีพัฒนาการทางด้านสมองที่เชื่อมต่อได้ดีมากเมื่อได้รับการกระตุ้น เช่น การฟังเพลง การเล่นโดยผ่านเครื่องเล่นที่ไม่เป็นอันตราย ดังนั้นผู้ปกครองควรส่งเสริม และพัฒนาให้ลูกเกิดการเรียนร้เพื่อเซลสมองจะได้รับการกระตุ้นมาก ๆ และเป็นเด็กที่ฉลาดต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 51966
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ยินดีด้วยนะคะอาจารย์เก๋ ขอติดตามอ่านบันทึกอย่างต่อเนื่องค่ะ

ขอกรุณาอาจารย์ให้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 เป็นกรณีตัวอย่างให้ศึกษาสัก 1 หน่วยการเรียนรู้ ตลอดจนชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกับประสบการณ์สำคัญของเด็กที่ได้รับการพัฒนาด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง