การจัดการเรียนรู้บทเรียนจากธรรมชาติ

ธาตุ
  การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
จากการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ ให้เป็นคนเก่ง  คนดี และมีความสุข  ทำให้ครูจะต้องพัฒนาตนเองที่จะจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากที่สุด  ซึ่งตัวดิฉันได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย  โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนบูรณาการทักษะ12ขั้นบทเรียนจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดขึ้นมาใหม่  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หัวใจครู

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการเรียนรู้#ช้างคับ#หัวใจครู#รักในอาชีพครู#บทเรียนจากธรรมชาติ

หมายเลขบันทึก: 51963, เขียน: 26 Sep 2006 @ 16:49 () , แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 15:59 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)