การจัดการเรียนรู้บทเรียนจากธรรมชาติ

  ติดต่อ

  การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
จากการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ ให้เป็นคนเก่ง  คนดี และมีความสุข  ทำให้ครูจะต้องพัฒนาตนเองที่จะจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากที่สุด  ซึ่งตัวดิฉันได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย  โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนบูรณาการทักษะ12ขั้นบทเรียนจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดขึ้นมาใหม่  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หัวใจครู

หมายเลขบันทึก: 51963, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:59:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการเรียนรู้#ช้างคับ#หัวใจครู#รักในอาชีพครู#บทเรียนจากธรรมชาติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)