• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การจัดการเรียนรู้บทเรียนจากธรรมชาติ

  การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
จากการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ ให้เป็นคนเก่ง  คนดี และมีความสุข  ทำให้ครูจะต้องพัฒนาตนเองที่จะจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากที่สุด  ซึ่งตัวดิฉันได้พยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย  โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนบูรณาการทักษะ12ขั้นบทเรียนจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดขึ้นมาใหม่  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 51963
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)