อ.นพ อยากให้ลูกศิษย์ได้อะไร

ข้อความบางส่วนจากที่สัมภาษณ์อ.นพนิธิ   

อ.นพนิธิ อยากให้ลูกศิษย์ได้อะไร??

มีความเข้าใจในแก่นและเนื้อหาของวิชาที่เรียน

นอกจากนั้นยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

อยากให้ลูกศิษย์เป็นอภิชาติศิษย์คือ ได้ดียิ่งกว่าครู

บันทึกโดย

รุ่งรัตน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาจารย์นพในสายตาของลูกศิษย์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อาจารย์นพนิธิ เป็นครูที่ใจดีรักลูกศิษย์ ก็จะพยายามอย่างที่อาจารย์แนะนำนะค่ะ