ตอน การเตรียมตัวเพื่อไปสมัครงาน

ตอน การเตรียมตัวเพื่อไปสมัครงาน

              นับจากคนเราหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว สิ่งหนึ่งที่คิด ก็คือ เรื่องการหางานทำ จะสมัครงานที่ไหนดี บางคนก็จะหางานตามแหล่งต่าง ๆ ที่จัดหางานให้ทำ บางคนก็หาตามเว็บไซต์ต่าง ๆ บางคนก็หาตามหนังสือพิมพ์ ปัจจุบันมีสื่อมากมายที่จะให้ค้นหาแหล่งที่สมัครงาน

             ในฐานะที่ผู้เขียนทำงานด้านบุคคลมานานเกือบจะ ๓๐ ปี สิ่งหนึ่งที่ต้องการบอกกันผู้ที่มาสมัครงาน นั่นคือ สิ่งแรกที่ท่านต้องทำ คือ อ่านประกาศการรับสมัครงานให้ชัดเจนว่า เขาต้องการรับสมัครในตำแหน่งใด มีคุณสมบัติอย่างไร ตรงกับตัวเราหรือไม่ ทำงานประเภทใด หน่วยงานใด และสิ่งที่สำคัญ คือ เขาต้องการเอกสารใดบ้าง ให้ผู้สมัครงานเตรียมเอกสารไปให้เรียบร้อย ให้ครบถ้วนตามที่หน่วยงานนั้นบอก เช่น ทะเบียนบ้านตัวจริง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ใบปริญญาบัตร ใบ Transcrip ใบรับรองแพทย์ ให้ท่านนำตัวจริงพร้อมกับถ่ายสำเนาเอกสารไปให้เรียบร้อย เพราะเจ้าหน้าที่รับสมัครจะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อน ๆ ที่จะส่งให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกขั้นตอนหนึ่ง...

             การเตรียมหลักฐานไปให้ครบจะเป็นผลดีต่อท่านผู้สมัครเองว่า ตัวเราได้ปฏิบัติตามประกาศของส่วนราชการนั้นแล้ว ดีกว่าเตรียมเอกสารไปไม่ครบแล้วก็ไปต่อรองกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งกรณีนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการบอกถึงความไม่พร้อมของตัวท่านเอง เพราะการที่หน่วยงานจะได้คนมา เขาจะมองตั้งแต่แรกว่ามีปัญหาใดบ้าง ขนาดมาครั้งแรกยังต่อรองแบบนี้ แล้วพออยู่ไปจะไม่มาเจรจาต่อรองในเรื่องอื่น ๆ อีกหรือ...จากที่พบเจอ บางคนก็ต่อรอง ๆ เพื่อให้สมัครได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ก็พูดจาหาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยืดหยุ่นบ้าง ทำตามระเบียบแบบเป๊ะ ๆ บ้าง โดยที่ไม่เคยคิดเลยว่า คนผิดนั้นคือ คนที่สมัครเอง ไม่ดูประกาศให้ดี เรียกว่า "ความผิดของตัวเองมองไม่เห็น แต่มองว่าเป็นความผิดของคนอื่นแทน" ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เราผิดก็ควรรับผิดว่าเราผิดเอง ไม่ควรป้ายความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ แถมว่าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครอีกว่า "ไม่ยืดหยุ่นให้เลย" ซึ่งความจริงเวลาสมัครยังมีอีกหลายวัน เจ้าหน้าที่บอกว่า มาวันหลังก็ได้ให้เอกสารครบก่อน บางคนก็ไม่ยอมจะสมัครให้ได้ พอไม่ได้ดั่งใจก็ว่าเจ้าหน้าที่อีก ผู้เขียนเห็นก็คิดในใจว่า...นี่ขนาดเป็นระบบสัญญาจ้างนะเนี่ย!!! ลูกจ้างยังมาต่อรองแบบนี้ แล้วถ้าเข้ามาไม่ต่อรองเรื่องให้ขึ้นเงินเดือนรึ?...

            ทำให้เห็นว่า การทำงานปัจจุบันนี้ ช่างไม่เป็นไปตามระบบเสียจริง ๆ และคนในยุคนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบการทำงานมากนัก...เพราะสมัยก่อนในระบบของข้าราชการ ถ้าเรานำเอกสารไปสมัครไม่ครบ ก็ไม่สมัครรอจนเราเอกสารไปให้ครบก็ค่อยสมัคร ไม่เห็นต้องไปต่อว่าเจ้าหน้าที่เขาเลย เพราะตัวเรานั่นแหล่ะที่ผิดเอง ไม่อ่านประกาศให้ดี ไม่เตรียมหลักฐานไปให้ครบเอง...แล้วจะไปโทษเอาความผิดไปให้ใครเขาล่ะ?...นอกจากตัวเราเองนั่นแหล่ะ...หัดรับผิดบ้าง อย่ารับแต่ความดี ความชอบอย่างเดียวเลย...อาจบอกได้เลยว่า...ระบบสมัยก่อนนั้น คนส่วนมากเข้าใจในระบบมากกว่าสมัยนี้...อาจเป็นเรื่องจากหลาย ๆ ประเด็นก็เป็นได้ที่ทำให้เด็กยุคนี้ ไม่ค่อยรู้เรื่องของการทำงานที่เป็นระบบ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์ชีวิตของการทำงาน "รับราชการ"ความเห็น (0)