โอเน็ต

สล่ากวาม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อสอบ โอเน็ต ในขณะนี้  ทำให้อดคิดแกมสงสัยต่อเป็นทอดๆไม่ได้ว่า

๑) นี่คือผลของการที่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญแก่การศึกษาของชาติอย่างมากและจริงจังเท่าที่ควรหรือไม่

๒) ในเมื่อรัฐบาลชอบอ้างบ่อยๆว่าเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เรื่องนี้จึงเท่ากับเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพคุณภาพของการศึกษาของมวลชนชาวสยามได้หรือไม่

๓) ไปๆมาๆ ผู้มีหน้าที่ให้การศึกษา  สร้างมาตรฐานการศึกษาและกำกับดูแลมาตรฐานการศึกษา(ผ่านข้อสอบ) กลับเป็นผู้ที่สมควรได้รับการพัฒนาคุณภาพเสียเองใช่หรือไม่

๔) รัฐบาลซึ่งโม้ว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้าง  ไม่คิดจะผนวกเอาการศึกษาของชาติไปโม้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งหรือ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฯลฯ ที่ผ่านพบความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องอาเซียนช้ามากๆๆๆ