การนำร่องสะดวกสบาย (Navigation Convenience)

Pundit
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นอกเหนือจากนั้นลูกค้าประจำ ที่ให้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ปกตจะได้รับเลขหมายป้ายชื่อ การส่งของผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะสามารถติดตามสถานภาพการส่งของได้ง่าย ที่ใยสถิตที่เหมาะสม

การนำร่องสะดวกสบาย (Navigation Convenience) เพราการปลอดปัญหา และสะดวกสบาย เป็นเหตุผลกุญแจสำคัญ ว่าทำไมลูกค้าประจำมากมาย เที่ยวซื้อบนใยสถิตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรจัดเตรียมการนำร่องที่สะดวกสบายให้ หมายความว่าโยงใยผลิตภัณฑ์ ควรมีการจัดองค์กรที่ดีบนหน้าบ้าน ดังรูป


รูป หน้าบ้านบริษัท อาร์ซีเอ


รูป หน้าผลิตภัณฑ์บริษัท อาร์ซีเอ

การทำให้เข้าถึงใยสถิตง่ายในการใช้ และได้รับข้อมูลรอบข้าง ปุ่มบ่งชี้ “ซื้อสิ่งนี้ (buy it)” “สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ (order now)” หรือ “เพิ่มที่รถเข็น (add to cart)” ควรวางไว้ใกล้คำจำกัดความผลิตภัณฑ์ กระบวนการตรวจสอบ ควรถูกออกแบบให้มีขั้นตอนเพียงเล็กน้อย เมื่อใยสถิตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องการให้ลูกค้าขาประจำผ่านมากกว่าสามหน้าปฏิกิริยาโต้ตอบ สำหรับการเข้าถึงใบแจ้งหนี้ สารสนเทศส่งของ และทำการซื้อขาย ลูกค้าขาประจำอาจจะไม่สั่งซื้อได้สมบูรณ์ มีแนวโน้มที่จะความยุ่งยาก เบื่อหน่าย สำหรับเหตุผลหลายอย่าง จากการขาดการติดต่อ ของการเข้าออกบนแป้น เกี่ยวกับการสูญเสียง่ายๆ ในการทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนสมบูรณ์ การศึกษาเร็วๆ นี้ พบว่า 88 เปอร์เซ็นต์ ของผู้เทียวซื้อยกเลิกรกเข็นการเที่ยวซื้อบนสาย ก่อนถึงจุดตรวจสอบออก อาจจะเป็นจริงที่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายมากเกินกว่า ที่จะผ่านขั้นตอนมากมาย หรือรู้สึกว่าได้ให้ข้อมูลสารสนเทศมากจนเกินไป

การออกแบบเชื่อโยงลูกค้า/ผู้ส่ง (Client/Server Interface Design) เพื่อให้ลูกค้าประจำมีขีดความสามารถเห็นทัศนวิสัยผลิตภัณฑ์ ยื่นคำสั่งซื้อ และรับการยืนยันการซื้อขาย ฐานใยเที่ยวซื้อประยุกต์ปกติ จำเป็นต้องมีไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 3 ไฟล์ ดังนี้

1. หน้าผลิตภัณฑ์ ด้วยการมีปุ่ม “ซื้อสิ่งนี้ “หรือ “ตรวจสอบออก (check out)” ปารกฏ เป็นประการแรก

2. โยงใยต่อจากหน้าผลิตภัณฑ์ ไปยังหน้าลูค้าขาประจำสั่งซื้อ ปรากฏพร้อม แบบฟอร์มให้กรอก สำหรับลูกค้าประจำใช้ในการยื่นใบแจ้งหนี้ และสารสนเทศส่งของ

3. ท้ายสุด เมื่อสารสนเทศเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หน้ายืนยันการซื้อขาย ปรากฏบนผู้พาเพลินลูกค้า

หน้าผลิตภัณฑ์ (Product Page) ปกติหน้าผลิตภัณฑ์ จัดเตรียมอักษรต้นฉบับสถิต และแผนภูมิสารสนเทศ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างมากที่สุด แผนผังของรูปภาพ และอักษร ควรถูกจัดองค์กรไว้เป็นอย่างดี อักษรคำจำกัดความ ควรรัดกุมและอ่านง่าย รูปภาพผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องกระจ่างชัดและจับตาจับใจ ปุ่มซื้อสิ่งนี้ หรือ เพิ่ไปที่รถเข็น ควรอยู่ใกล้รูปภาพผลิตภัณฑ์ หรืออักษร ดังรูป 


รูป หน้าผลิตภัณฑ์ ที่ http://www.GetFlowers.com


ถ้าบริษัทของธนาคารพาณิชย์ ไม่มีอุตสาหกรรมความมั่นคงอินเตอร์เน็ต จัดเตรียมบริการกระบวนการชำระเงินบนสายไว้ให้ ด้วยชุดราคาที่เหมาะสม กับความจำเป็นของพ่อค้าขนาด เล็ก กลาง และใหญ่ ปกติเทดโนโลยีที่ใช้สำหรับใยสถิต การแสดงตัวตนจริงไปยังผู้พาเพลินลูกค้า และเข้ารหัสสื่อสัญญาณข้อมูล ระหว่างผ้าพเพลินลูกค้าและผู้ส่งใย เป็นคำขึ้นต้นชั้นความมั่นคงเหมาะเจาะ (Secure Socket Layer: SSL) SSL พัฒนาโดยเน็ตเคฟ สร้างขึ้นในรุนปัจจุบัน ของผู้พาเพลินใยและผู้ส่งใย การทำงานของ SSl บนผู้ส่งใย จำป็นต้องมีหมายเลขแสดงตนผู้ส่ง (Sever ID) หรือการรับรองซื้อขาย จากผู้จัดบริการความมั่นคงอินเตอร์เน็ต ติดตั้งบนผู้ส่ง สำหรับการแสดงตัวตนจริงผู้ส่ง และการเข้ารหัสข้อมูล ดังเช่น เมื่อเข้าออกหน้าใยที่ถูกทำให้มั่นคง โดยการรับรองของผู้ส่ง จะเห็นที่อยู่ URL เริ่มต้นด้วย “https” แทนที่จะเป็น “http” ผู้ส่งจะตอบสนองการเข้าออกอัตโนมัติ ด้วยการส่งการส่งคำรับรองดิจิตอลของผู้ส่ง มายังผู้พาเพลินลูกค้า หลังจากได้รับการรับรองของผู้ส่ง ผู้พาเพลินจะให้กำหนดกุญแจช่วงเวลา (session key) รหัสพิเศษ เพื่อเข้ารหัสคมนาคมข้อมูลทั้งหมด ด้วยใยสถิตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เหนืออินเตอร์เน็ต ท่ามกลางเวลาที่อยู่บนสายกับใยสถิตนั้น ในขณะเดียวกันผู้พาเพลินจะเข้ารหัสกุญแจช่วงเวลาด้วยกุญแจดิจิตอลสาธารณะ ของผู้ส่งใย เพื่อให้มีเพียงผู้ส่งสามารถอ่านกุญแจช่วงเวลา เมื่อช่วงเวลาความมั่นคงถูกสร้างขี้น สามารถเห็นสัญลักษณ์แม่กุญแจ (pad lock) บนผู้พาเพลินเหมือนถูกใส่กุญแจ เป็นสัญญาณว่าข้อมูลทั้งหมดที่ยื่นถึงผู้ส่งได้ถูกเข้ารหัส และสามารถส่งสื่อสัญญาณได้อย่างปลอดภัย ปัจจุบันมี 2 รูปแบบของการรับรองผู้ส่ง SSL ให้เอื้อมหยิบ คือ 40 บิต SSL และ 128 บิต SSL คำ 40บิต และ 128 บิต อ้างอิงถึง ความยาวของรหัสกุณแจช่วงเวลา ที่ถูกกำหนด โดยแต่ละการรับรองผู้ส่งตามลำดับ รหัสที่ยาวกว่าในกุญแจช่วงเวลา ความมั่นคงคมนาคมข้อมูล จะแข็งแรงมากกว่า การเข้ารหัส 128 บิต เป็นรหัสความมั่นคงที่แข็งแรงที่สุด ที่มีให้เอื้อมหยิบในปัจจุบัน

สรุป ฐานใยเที่ยวซื้อประยุกต์ สำหรับหน้าคลังสินค้า เป็นตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จะมีตัวอย่างการพัฒนาตอไป เกี่ยวกับ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หลังสำนักงาน

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การออกแบบใยสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ความเห็น (0)