เมื่อฉันได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่โตเกียว...

เมื่อฉันได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่โตเกียว...

東京の楽しみ。 私は、 JICA との奨学金を受けたとき。 日本でのマネジメントを研究する。 東京はもっと住みやすい街です。私は人々を非常に気に入っています。 彼らはほとんどが大好きです。 私は家族や友人と一緒に暮らすことを学んだ。それは私が日本政府からこの名誉を受け取る私の多くの良い思い出の一つです。一方、タイ政府。 私たちは、幸福、繁栄と真の公共の発展を作成する方法を学習。 彼らは良好な市場規律を持っているので、日本の文化が栄えた。責任と高い耐性を持っている。これは、彼らが提示する世界で最も偉大な国です。

Pleasure in Tokyo. When I received a scholarship with JICA. To study management in Japan. Tokyo is a city more livable. I like people very much. They love the most. I have learned to live with the family and my friends. It is one of many good memories of me when I receive this honor from the Government of Japan. Meanwhile, the Thai government. We learn to create happiness, prosperity and the development of a truly public. Japanese culture flourished because they have a good market discipline. Have a responsibility and a high tolerance. This is the greatest country in the worlds they present.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน JICAความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้นะคะ..

เขียนเมื่อ 

รบกวนคุณมณีเทวา...วันหน้าคงได้อ่านบันทึกวิชาการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการแนวคิดของคนญี่ปุ่นบ้างนะคะ อยากศึกษามากนะคะ

เขียนเมื่อ 

  • มาชื่นชมและเป็นกำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ส่งกำลังใจให้นะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะ