สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้นักเรียน Get

ไพรวัลย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สอนภาษาอังกฤษอย่างไรให้นักเรียน Get

     จากประสบการณ์การสอนนักเรียน 32 ปี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ 20ปี กับการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 เน้นทักษะ การฟัง การพูด และการสร้างเจตคติที่ดี 

      จากอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าทำให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนจะชอบเรียนสนใจทำกิจกรรมภาษาอังกฤษ เห็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย จนผู้ปกครองพึงพอใจมากเมื่อพบครู เขาชื่นชม และบอกครูคนแล้วคนเล่าว่า ลูกชอบภาษาอังกฤษมากอยากจะให้ครูสอนพิเศษ และมีผู้ปกครองอยู่ท่านหนึ่ง ลูกชายคนโตเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาส่วนคนเล็กอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา บอกว่าลูกชายคนโตมีพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษดี เพราะได้เรียนกับครู ส่งผลให้ลูกชอบและมีผลการเรียนดีส่วนคนเล็กไม่มีโอกาสได้เรียนกับครู ผลการเรียนไม่ดี และไม่ชอบภาษาอังกฤษ 

      นักเรียน 95 %จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อยากเรียนกับครูถ้าครูไม่มาก็จะตามถามหา ถ้าไม่พบก็จะแสดงความผิดหวังอย่างมากจนเพื่อนครูในโรงเรียน (อาจารย์เกษสุดา ศิริข่วง) บอกว่านักเรียนได้เห็นครูไพรวัลย์ เหมือนกับได้เห็นดารา 

       ดร. อลันด์ คงไทยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้มานิเทศการสอน ท่านได้ชื่นชมว่า
สอนนักเรียนได้เก่งมาก สามารถจัดกิจกรรมได้ดี นักเรียนสนใจ สนุกสนานไม่เบื่อทำให้ครูท่านอื่นอยากจะเห็น   การสอน ซึ่งครูได้ยึดหลักการสอน 4 ประการ คือ 

1. See ครูสอนโดยใช้สื่อต่างๆ เช่น ของจริง รูปภาพ การทำท่าทางต่างๆโดยใช้เพลงประกอบการจัดกิจกรรมซึ่งเพลงจะทำให้นักเรียนจดจำได้ดีและสามารถนำมาร้องได้ทุกที่ทุกเวลา 

2. Think ครูต้องหาคำถามให้นักเรียนได้คิดอยู่เสมอ โดยให้สัมพันธ์กับภาษาแม่คือภาษาไทย ซึ่งนักเรียนมีพื้นฐานอยู่แล้ว โดยให้คิดร่วมกัน หรือคิดเป็นรายบุคคลเป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นจนนักเรียนได้คำตอบ 

3. Practice นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทั้งการพูด การแสดงบทบาทสมมุติ การอ่าน การเขียน การวาดภาพแสดงชิ้นงาน 

4. Production นักเรียนได้นำไปใช้ในห้องเรียน นอกห้องเรียนกับเพื่อน ครู ตลอดจนถึงผู้ปกครอง โดยครูจะฝากเป็นการบ้าน ให้ไปพูดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองฟัง ทำให้ผู้ปกครองพึงพอใจมาก

เมื่อนักเรียนประสบผลสำเร็จ เกิดความภูมิใจ มั่นใจ กล้าพูด กล้าคิด กล้าตอบ ทำให้สนุกสนานในการเรียน
เห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย นักเรียนเกิดความ Happy กับการเรียนภาษาอังกฤษทุกคน

 

                                                                                        โดย นางไพรวัลย์  ชาญชัยวีระพันธุ์             

                                                                                                  ครูชำนาญการพิเศษ

                                                                                   โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏร์นุกูล) 

                                                                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

                                                                                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                                                   กระทรวงศึกษาธิการ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน praiwunความเห็น (1)

tonyfang
IP: xxx.48.1.97
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันนี้เครื่องช่วยฝึกต่างๆมีมาก ครู อาจารน์มีประสบการมากกว่าคนสมัยก่อนครับ การเรียนการสอนจึงมิใช่   เรื่องยาก ภาษาทั้งหลายจึงมิได้น่ากล้วอย่างที่หลายคนเคยคิดมาก่อนหน้านี้..ยังไม่สายน๊ะครับเพราะเหลือเวลาน้อยแล้วที่เราต้องมาพัวพันกับเอ บี ซี ดี. เด็กรุ่นใหม่ควรสนใจให้มากมิฉนั้นจะทำมาหากินไม่ทันเพื่อนบ้าน..ขนาดพม่า..ชนกลุ่มน้อยทั้งหลาย ยังพู่พาสาทายได้แล้ว..อี่หน่อยพี่แกแย่งา..ไปหมก..หยากโอะตายก็ตาใจสิ

มิงกาลาบา.