ร่วมฟังเสวนา BEC in Focus #01 เรื่อง "จับตาเศรษฐกิจไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 2013"

เช้านี้ผมแอบไปรับฟังการบรรยายเรื่อง "จับตาเศรษฐกิจไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 2013"
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

งานนี้มีวิทยากรผู้ให้ความรู้ท่านหนึ่งที่ผมเพิ่งเคยพบท่านชื่อว่า ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

ในงานนี้ท่านให้แง่คิดหลายอย่าง ซึ่งผมสรุปมาจากบทบรรยายหากผิดพลาดประการใด
ผมขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

เศรษฐกิจในอดีตของประเทศไทย 

 • มีข้อดีหลายๆด้าน เช่น เงินเฟ้อต่ำลง, เศรษฐกิจมีเสถียรภาพสูง
 • วิกฤติปี 2540-2541 ประเทศไทยลอยตัวค่าเงินบาท 
 • ช่วยให้เรามีเงินใช้หนี้ ไม่ใช่เพราะนักการเมือง 
 • แต่เพราะวินัยทางการบริหารทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่เกิดจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน

เศรษฐกิจและชาวไทยในปัจจุบัน

 • ชีวิตประจำวันสะดวกมากขึ้น ประชาชนมีอายุยืนขึ้น โอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสูงขึ้น
 • คนจนลดลงเหลือ 10% 
 • เรื่องแรงงานภายในภาคการเกษตรจำนวน 40% ของประเทศเป็นเรื่องไม่จริง
 • การพัฒนารายรับ ด้วยการส่งออกอย่างเดียว ไม่สมดุล
 • จังหวัด ชายแดนรอบประเทศมี 33 จังหวัด แต่ไม่ได้รับการพัฒนาให้เจริญมากนัก ต่างจากเมืองหลวง
 • การกระจุกตัวของประชากรอยู่ที่ กทม มาก คำนวณด้วยจนวนประชากรภายในเมืองหลวงหารด้วยประชากรแต่ละ จังหวัด
 • เทคโนโลยีเจริญขึ้น แต่คนทำงานหนักกว่าเดิม เครียดกว่าเดิม

เศรษฐกิจในอนาคต

 • นักธุรกิจ ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ แท้ที่จริงคือขอเงินจาก ปชช ทุกคน
 • ต่อไปเราใช้ค่าเงินต่ำพัฒนาชาติไม่ได้อีกต่อไป
 • ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นนโยบายที่ดี แต่ใช้เร็วไป ค่า gdp สูงขึ้นทุกปี แต่ค่าแรงลดลงจาก 100 เหลือ 98 บ
 • นำเข้า 100% แต่ส่งออก 18%
 • ประเทศที่พัฒนาแล้ว ลงทุนในทุนมนุษย์และการวิจัย
 • ทำไมเราเข้าสู่ความเจริญได้ เพราขาดแรงกดดันจากภายนอก เช่นสิงคโปร์ต้องรับน้ำจากมาเลเซียเป็นต้น
 • ประเทศไทยมักเล่นการเมืองแบบ VETO Politic = การออกเสียงยับยั้งนโยบายเรื่องใดๆ แม้จะเป็นเรื่องดี แต่ขอพี่ขวางไว้ก่อน แล้วยกเลิกไปในที่สุด
 • อุตสาหกรรมการส่งออก เป็นของบริษัทข้ามชาติ ไม่ใช่ของไทย ดังนั้นอย่าคิดว่าประเทศเราได้ผลประกอบการนั้น เพียงแต่ได้ค่าแรงตามการว่าจ้างเท่านั้น
 • เรามีมหาวิทยาลัยมากขึ้น แต่แรงงานด้อยคุณภาพมากขึ้น
 • แรงงานขาดความรู้ด้าน
  • ภาษา
  • เทคโนโลยี
  • คณิต

ยุทธศาสตร์การลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท 

 • การลงทุนในต่างประเทศเป็นการสร้างรายได้ภายในประเทศอื่น 
 • เฉพาะคนรวยที่ได้ประโยชน์  ต้องเพิ่มผลิตภาพให้ทั่วถึง


ภาคการศึกษา

 • ต้องทำให้ นร อ่านออกเขียนได้  
  • (ประเด็นนี้ ข้อนี้คงต้องเลิกบังคับให้อ่านเป็นคำก่อนเถอะครับ ภาษาไทยออกเสียงตามพยัญชนะ แต่ดันอ่านเป็นคำ คิดได้ไง)
 • ต้องบังคับให้ รร แสดงคะแนนรวมวิชาคณิต ภาษา เทคโนโลยี 
  • (ประเด็นนี้ ผมเห็นด้วยที่จะประเมิน แต่ก่อนประเมินสมรรถนะของโรงเรียนทั่วประเทศ ขอให้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานครูภายในโรงเรียนก่อนดีกว่าครับ)


การใช้พลังงานที่ประหยัด

 • เลือกโครงการที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนจาก feasibility ที่ดี โดยเลือกจากมืออาชีพ และให้มืออาชีพคัดเลือก
 • ภาคเอกชนไม่ใช่เจ้าของประเทศ ความต้องการเป็นผลประโยชน์ของตนเท่านั้น แต่ต้องมีองกรทางการศึกษา และภาครัฐอื่นๆร่วมเป็นของประเทศ อย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองหรือเกี่ยวข้องกับงาน

หากอ่านดูแล้วเนื้อหาผิดพลาดประการใดขอโทษอีกครั้งครับ

นี่คือประเด็นที่จับได้ นอกนั้นมัวทานของเบรคและคุยกับเพื่อน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Life & Learnความเห็น (0)