พบกันวันอาทิตย์กับผอ.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

                                                         พบกันวันอาทิตย์

                                                      กับ ผอ.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง

                                                   วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคารพ

               พบกันวันอาทิตย์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันน้อยที่สุด แต่เป็นเดือนที่คู่รักชื่นชอบมากที่สุด ได้นำสาระทางการศึกษาในพื้นที่มาเรียนกับท่านทั้งหลาย เช่นเดียวกับทุกอาทิตย์ที่ผ่านมา

              อาทิตย์นี้ดูจะเป็นอาทิตย์ที่ผู้บริหารและครูเคร่งเครียดมากที่สุด กับการถึงโค้งสุดท้ายของการสอบ O-NET ของนักเรียนที่รับผิดชอบ และดูแล้วทุกคนจริงจังกับเรื่องนี้มาก ความจริงก็ควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะการจัดการศึกษาทั้งปี คุณภาพผู้เรียน จะปรากฎแก่สังคม เพราะถูกเอาเครื่องมือกลางมาวัด และผลที่ออกมาจะเป็นดัชนีหรือตัวชี้วัดความสำเร็จที่ทุกคนคาดหวัง รวมทั้งผลที่ได้จากการสอบครั้งนี้ จะถูกนำไปทำอะไรอีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ครู ผู้บริหาร หรือสถานศึกษานั้นๆ

               อย่างน้อยเด็กก็จะมีคะแนนติดตัวไปก่อนจบ ครูจะได้นำผลไปทำวิทยะฐานะ ผู้บริหารก็จะใช้ภาพรวมไปทำการพัฒนาในปีหน้า และโรงเรียนก็จะไปเกี่ยวข้องกับการประเมิน สมศ.ในมาตรฐานที่ ๕ เป็นต้น

               สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ กระผมและคณะรอง ผอ.สพป.ศึกษานิเทศก์  ได้มีโอกาสไปประชุมกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ด้วยตนเองทุกอำเภอ ดังนี้

              วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา   

              วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.ที่โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

              วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา

              วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านนาทวี จ.สงขลา

              วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่โรงเรียนบ้านคลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา

              การไปประชุมกรรมการครั้งนี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้การสอบเป็นไปตามที่ สทศ.กำหนดทุกขั้นตอน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการทุกคณะทุกคน มีข้อสรุปโดยย่อว่า

              ๑.เขตพื้นที่จะไม่นำผลคะแนนมาเป็นการเปรียบเทียบรายโรง รายกลุ่มและรายอำเภอ เหตุผลเพราะการนำมาเปรียบเทียบกันในช่วงวันสอบ ผู้คุมสอบจะเครียดมาก เพราะถูกตรวจสอบจากโรงเรียนอื่นๆว่ากดดันเด็กต่างโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนตัวเอง กดดันจากผู้บริหารที่ต้องกังวลว่าเด็กตัวเองจะทำได้หรือไม่ กดดันในเรื่องการเปรียบเทียบและถูกตำหนิจากผู้บริหารระดับสูงว่า ผลการสอบต่ำหรือไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ส่วนการนำผลไปใช้รายโรง ผู้บริหารก็นำไปวางแผนจัดกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้าต่อไป

             ๒. การที่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา คะแนนแต่ละสถานศึกษาสูงขึ้น ฉะนั้นการที่จะให้สูงกว่าปีที่แล้ว จึงเป็นเรื่องยาก เหมือนการก้าวกระโดดสูง เมื่อเป้าหมายขยับขึ้น การออกแรงจึงต้องมากและเหนื่อย ฉะนั้นการรักษาเป้าหมายเดิมไว้ ก็น่าจะได้รับการชมเชย หรือหากจะสูงกว่าเดิมคือกำไร ที่สามารถทำได้

             ๓.การเตรียมการก่อนสอบพบว่าทุกโรงเรียน ทุกเครือข่าย และทุกอำเภอ ได้เตรียมพร้อมให้กับนักเรียนเต็มที่แล้ว เห็นความเหน็ดเหนื่อยและความเสียสละของคุณครูและผู้บริหารทุกคน คิดว่าทุกคนเต็มร้อยกับเรื่องนี้แล้ว

            ๔.การสอบปีนี้ให้ดำเนินการสอบตามมาตรฐานที่ สทศ.กำหนดทุกขั้นตอน และการชี้นำคำตอบให้กับผู้เรียนถือว่าเป็นเรื่องที่กระทำมิได้ ขอให้ผู้กำกับห้องสอบและคณะกรรมการทุกท่านได้เคร่งครัดให้มากที่สุด

            ๕.เป้าหมายในการแข่งขันปีนี้ คือ เป้าที่ สพฐ.ตั้งไว้ และเขตของเราจะต้องทำให้ถึงเป้าของ สพฐ.มิใช่แข่งขันกันระหว่างโรงเรียนกันเองภายในเขต

              จากผลของการประชุม และการดำเนินการสอบในวันที่ ๒ และ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบอำเภอ และท่านศึกษานิเทศก์ทุกคน ได้ออกไปเยี่ยมเยียนสนามสอบ การรับส่งข้อสอบ และตรวจสอบห้องสอบ กระผมเองได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ ที่โรงเรียนบ้านป่าโอน โรงเรียนบ้านเทพา โรงเรียนวัดนิคมประสาท อ.เทพา โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ อ.จะนะ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง อ.สะเดา และโรงเรียนบ้านนาทวี โรงเรียนบ้านเคลียง อ.นาทวี พบว่าทุกหน่วยสอบดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนาม กระผมเองต้องขอบคุณผู้บริหาร ครู นักการ และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยให้การสอบครั้งนี้เป็นไปตามที่ สทศ.กำหนดโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมวิทยุสื่อสารข่าย เสมาสงขลา ๓๐ ทุกคนที่ได้ช่วยเรื่องการแจ้งข่าวอยู่ตลอดระยะเวลา ขอบคุณชุดรักษาความปลอดภัยทุกอำเภอ ที่ให้การรักษาความปลอดภัยครูได้อย่างดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาการสอบ

               จึงถือว่าภาระกิจในการสอบ O-NET ปีนี้ทุกฝ่ายทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับเครือข่ายอำเภอ เครือข่ายโรงเรียนและโรงเรียนได้ดำเนินการได้ดีทุกระดับ ต้องขอบคุณและเชื่อมั่นว่า เมื่อเราทำดี ผลคงจะออกมาอย่างที่ตั้งใจไว้

                สำหรับการสอบต่อไป คือการสอบ NT ซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าคงได้แนวทางที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการสอบอย่างไร แต่ก็ไม่พ้น การสอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้พัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขอให้กำลังใจทุกคนที่ตั้งใจทำเพื่อคุณภาพของเด็กในพื้นที่ครับ

               อีกเรื่องหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับการการตัดสินผลการเรียน คือเรื่องการอบรม ปพ.๑ ที่ปรับใช้ใหม่และมีข้อกังวลว่าจะดำเนินการอย่างไร ทันหรือไม่ และเขตจะดำเนินการอย่างไร จึงอยากเรียนให้ทราบว่า มีคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบไปอบรมเรื่องนี้แล้ว และขณะนี้ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการอบรมทุกโรง คาดว่าวันที่ ๘และ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้จะดำเนินการอบรมครูผู้รับผิดชอบได้ โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านนาทวี จึงอยากจะให้เพื่อนครูได้หายกังวลในเรื่องนี้ และหากอบรมแล้ว ยังไม่เข้าใจ ทราบว่าขณะนี้มีบางโรงเรียนเจตนาดีจะอบรมเพิ่มเติมให้กับคุณครูอยู่หลายโรงเรียน จึงอยากให้ครูผู้รับผิดชอบได้เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

               สำหรับการอบรมเรื่องอื่นๆ ที่เป็นโครงการของ สพฐ.สั่งการมาหรือเขตพื้นที่การศึกษากำหนดขึ้นเอง ในปีนี้ กระผมมีนโยบายให้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนเป็นเวลาสำหรับการอบรมให้มากที่สุด ปีการศึกษาหน้าก็ไม่อยากแย่งคุณครูมาจากเด็ก ให้คุณครูอยู่กับห้องเรียนให้มากที่สุด และในการอบรมบางเรื่องที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็จะให้มีการโรงเรียนเอกชนในอำเภอสะเดา ที่เขตพื้นที่ดูแล จำนวน ๑๐ โรง ได้เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง  

              แต่ก็ห่วงเรื่องการรณรงค์รับเด็กเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่จะเพิ่มปริมาณนักเรียนให้กับสถานศึกษานั้น เรียนว่า เป็นการจัดการศึกษาให้กับเขตบริการที่โรงเรียนรับผิดชอบเป็นหลัก ให้สถานศึกษาได้รณรงค์เด็กได้เข้าเรียน  ไม่ว่าจะเข้าเรียนในสังกัดใด เพราะเป็นเด็กไทยด้วยกัน  โดยเฉพาะเด็กทุกคนในพื้นที่จะต้องมีที่เรียน และเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะเกณฑ์เด็กเข้าเรียนให้ครบร้อยละ ๑๐๐ และหากโรงเรียนใดมีนักเรียนเพิ่มขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่จะสนับสนุนบุคลากรที่ขาดแคลนไปให้ ในทางตรงข้ามโรงเรียนใดมีนักเรียนลดลง คุณครูก็ถูกเกลี่ยตำแหน่งว่างไปที่อื่น เพื่อเติมเต็มในด้านปริมาณ เพื่อจะเพิ่มคุณภาพในอนาคต

               สำหรับอนุบาล ๓ ขวบ ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเอกชนเป็นผู้จัด แต่หากไม่สามารถจัดได้ ก็ให้โรงเรียนของรัฐได้อนุเคราะห์ได้รับเข้าเรียน เพราะนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ก็จะช่วยแบ่งเบาผู้ปกครองในการที่จะได้ทำงานได้เต็มที่ โดยเฉพาะเด็กที่มีพี่ชายหรือพี่สาวเป็นเด็กในโรงเรียนด้วยแล้ว เท่ากับว่าป้องกันการขาดเรียนเพื่อเลี้ยงน้องด้วย จึงอยากจะให้ผู้บริหารและคุณครูได้ช่วยเหลือ เพราะนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้วก็จะเป็นการสร้างสังคมให้สงบสุขอีกทางหนึ่งด้วย

               ในเรื่องของเครือข่ายอำเภอและเครือข่ายสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้มีการระดมสมอง เพื่อปฏิรูปเรื่องเครือข่ายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการกระจายอำนาจไปยังเครือข่ายและให้เครือข่ายทำงานโดยมีประสิทธิภาพ เช่น

              ๑.อยากให้เครือข่ายไม่เล็กจนเกินไป โดยดูจากปริมาณนักเรียน ปริมาณครู และปริมาณโรงเรียนมาเป็นเกณฑ์ในการปรับด้วย

              ๒.ควรให้มีเครือข่ายที่อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเดียวกัน เพื่อสะดวกในการสนับสนุนงบประมาณและทัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             ๓.ควรให้ที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายอยู่ในโรงเรียนของประธานศูนย์เครือข่าย

             ๔.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณทั้งในด้านบริหารทั่วไปและงบพัฒนาวิชาการไปให้ศูนย์เครือข่ายได้ทำโครงการเอง ตามสภาพหรือบริบทของพื้นที่และความต้องการของเพื่อนครู

            ๕. กำหนดรูปแบบโครงสร้าง และภาระหน้าที่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะงานวิชาการ ที่ศูนย์เครือข่ายอาจจะเข้มแข็งขึ้น หากเขตพื้นที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน

             ซึ่งคาดว่าปีการศึกษาหน้า คงจะได้มีการปรับเครือข่ายให้มีความสมบูรณ์และมีระบบการจัดการที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น คงจะให้ทุกคนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปรับให้เป็นไปตามที่ทุกคนต้องการ

              เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกเรื่องหนึ่งคือ การจัดทำหนังสือประกอบการเรียนหรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนและผู้สนใจ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลา ทั้งในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอาจจะเน้นมาในพื้นที่ ๕ อำเภอที่เป็นที่ตั้งเขต โดยการนำของท่านรองอุทัย กาญจณะ และทีมงาน ได้ประชุมคณะบรรณาธิการไปแล้ว คาดว่าจะเป็นหนังสือ Pocket book ที่สมบูรณ์เรื่องหนึ่งที่ทีมงานตั้งใจไว้ และหากจัดทำแล้วเสร็จ จะเป็นหนังสือที่ระลึกสำหรับพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลังใหม่ด้วย

              พร้อมกันนี้ในสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ได้เดินทางมาประกอบพิธีวางดินพระราชทาน แก่คุณครูชลธี เจริญชล ที่ อ.บาเจาะ ท่านรองอุทัย กาญจณะ ได้ไปร่วมพิธีร่วมกับผู้บริหารในสังกัดหลายท่าน และได้นำเงินทำบุญเกือบ ๔๐,๐๐๐ บาท ที่เป็นน้ำใจจากพวกเราในพื้นที่ สพป.สงขลาเขต ๓ ไปมอบให้กับทายาทของครูด้วย ซึ่งต้องขอบคุณน้ำใจของเพื่อนครูทุกคน ทุกครั้งที่มีเหตุร้ายเกี่ยวกับครู เงินทำบุญหรือช่วยเหลือทายาท มีทุกครั้ง จึงขอขอบคุณทุกคนแทนทายาทไว้ ณ โอกาสนี้

               และในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีคำสั่งจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และครูผู้ช่วยตาม ว.๑๒ และ ว.๑๓ จำนวนหลายรายลงพื้นที่ในสถานศึกษาที่ขาดแคลน คาดว่าจะช่วยให้ผู้บริหารได้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้พอสมควร สำหรับตำแหน่งที่ยังขาด คาดว่าจะเกลี่ยไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากในเร็ววันนี้ เพื่อช่วยกันจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

               สำหรับงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ที่เมืองทองธานี ในสัปดาห์หน้า ผู้บริหารและครูที่ไปร่วมงาน สำนักงานเขตพื้นที่ได้จัดตารางสำหรับไปร่วมถวายแจกันดอกไม้ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลศิริราชไว้ด้วย จึงขอให้ไปร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

                พบกันวันอาทิตย์สัปดาห์แห่งการสอบ O-NET คงมีเรื่องมาเล่าให้ทราบเพียงย่อๆ โดยสังเขปเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ สัปดาห์หน้าครับ

                ด้วยความเคารพรัก


                                                                  (นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง)

                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓  


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำสำคัญ (Tags)#พบกันวันอาทิตย์

หมายเลขบันทึก: 518344, เขียน: 03 Feb 2013 @ 20:16 (), แก้ไข: 04 Feb 2013 @ 11:34 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)