ลูกเสือ กศน.ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์

โครงการ ลูกเสือ กศน.เทิดไท้องค์ราชันย์

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2555

ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ  ต.ตลาดจินดา  อ.สามพราน  จ.นครปฐม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลหนองสองห้องความเห็น (0)