สถาบันแห่งปี สถาบันตำรวจ

สถาบันแห่งปี สถาบันตำรวจ

อ่านได้ ที่นี่  เพิ่งอ่านพบ จึงนำมาเผยแพร่ต่อ  ว่าบ้านเมืองเราเข้าสู่ยุคเข็ญเช่นนี้

วิจารณ์ พานิช

๓ ก.พ.๕๖บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)