26  มกราคม  2556  คุณมะเดื่อมีโอกาสไปเยือน "ด่าน

สิงขร" ตลาดชายแดนไทย - พม่า ที่อยู่ตรงที่แคบที่สุดใน

สยาม คือ  ต. คลองวาฬ  อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์  อีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ คุณมะเดื่อได้ไปด่านสิงขร เมื่อประมาณเดือน

สิงหาคม  55 (ถ้าจำไม่ผิด) ด่านสิงขรวันนั้น ยังไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง นอกจาก เห็นว่ากำลังปรับพื้นที่ขยายไปทาง

ด้านเชิงเขาทิศใต้   แต่วันนี้ ด่านสิงขรปรับเปลี่ยนโฉมใหม่

จนน่าทึ่ง และน่าเที่ยวมาก ทำให้เห็นว่า ในอนาคตอันใกล้นี้่ 

" ด่านสิงขร" จะเป็นตลาดชายแดนไทย - พม่า ที่ไม่เป็นสอง

รองใคร และเป็นที่ที่น่าไปเยือนมาก ๆ อีกแห่งหนึ่ง

ถ้าพูดถึง " ด่านสิงขร"  สำหรับคนที่เคยไปเยี่ยมเยือนมา

แล้ว ก็จะต้องนึกถึง ร้านขาย " กล้วยไม้ป่า" และแม่ค้าชาว

พม่า ที่ทา " ทานาคา" บนใบหน้าที่นั่งขายกล้วยไม้ป่าอยู่ใน

ร้านหรือ ริมทางเดิน  ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเสมือนสัญลักษณ์

ของตลาดชายแดนแห่งนี้
วันนี้  ด่านสิงขร  ได้จัดระเบียนร้านรวงต่าง ๆ เป็นโซน ๆ น่า

สนใจมาก  ซึ่งแต่เดิม จะเป็นการขายที่ปะปนกัน


 เช่น ... โซนกล้วยไม้ ไม้ดอก  ไม้ประดับ และของตกแต่งสวน ดอกไม้ หรืออาคารบ้านเรือน

 
โซน เพชรนิลจินดา   หินสี  เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่าง ๆ 
โซน เครื่องเรือนไม้  ซึ่งมีให้เลือกมากมาย ราคาก็เป็นไป

ตามสภาพของ " ไม้ "  แต่คุณมะเดื่อไม่ได้ถ่ายภาพมา ได้

มาเพียงมุมนี้ ที่เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งนักท่องเที่ยว

ถือ โอกาส ( ขอ ) นั่งพักขาคลายเมื่อยก่อนโซน สารพัดสินค้า อยู่บริเวณเนินเขาที่ขยายใหม่ ซึ่งมีอาคารขนาดใหญ่ในบริเวณนั้น คาดว่า ต่อ ไปคงจัดเป็นโซนเฉพาะสินค้าบางอย่างอีกที่หนึ่ง  เพราะคุณมะเดื่อเห็นป้ายติดประกาศว่า ห้ามนำสินค้า ทุกชนิด วางจำหน่ายในอาคาร  แต่ ทั้งอาคาร มีแต่สารพัดสินค้าเหมือนดังในภาพวางจำหน่าย  (อาจจะมีการผ่อนผันชั่วคราวมั้ง )


นอกจากโซนต่าง ๆ ดังกล่าว ยังมีร้านรวงจำหน่ายสินค้าที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวอยู่สองฟากถนนด้านนอกอีกมากมาย  ที่น่าสนใจคือ " อาหารทะเล "  ซึ่ง ด่านสิงขรห่างจากทะเลไม่กี่กิโลเมตร  ต.คลองวาฬ นับว่าเป็นแหล่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประจวบ ฯ  จึงมีอาหารทะเลทั้งแห้ง และสดจำหน่ายในราคาที่พอซึ้อได้


นอกจากนี้ ยังมีอีกสารพัดร้านจำหน่ายสินค้า เช่น...
ร้านจำหน่ายภาพสามมิติ
ร้านจำหน่ายของเล่น ( โดยเฉพาะเจ้าไก่ถูกเชือด ที่คุณ

มะเดื่อชอบบีบให้มันร้อง อ๊อก  อ๊อก...เวลาเดินผ่าน )
ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก
ร้านจำหน่าย สารพัดเมล็ดพืชสำเร็จรูปพร้อมขบเคี้ยว


และ....ร้านขายผัก ผลไม้ของแม่ค้า พ่อค้า ชาวพม่า 
ตรงทางแยกเข้าสู่ร้านค้า จะมีน้อง ๆ จากค่าย ตชด. ด่านสิงขร คอยอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับทุก ๆ คนที่มาถึงตลาดด่านสิงขร ( น้อง ๆ ตชด.ที่นี่ บางคนก็คุ้นเคยกับคุณมะเดื่อเป็นอย่างดี )


 


เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ  ชาว G2K ท่านใดมีโอกาสไปเมืองสับปะรดหวานของคุณมะเดื่อ ( โดยเฉพาะเสาร์ - อาทิตย์ และในช่วงเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ ) ก็อย่าลืมแวะไปตลาดด่านสิงขร เลือกซื้อเลือกชมสินค้าจากตลาดชายแดนไทย - พม่าแห่งนี้นะจ๊ะ


........................................................................


ขอบคุณเพลงประกอบบันทึกจาก YouTube