เลี้ยงโคแบบพอเพียง

แปลงหญ้าคือธนาคารพืชอาหารสัตว์และธนาคารสำหรับคนเลี้ยงโค
ปลูกหญ้าให้เป็นธนาคารพืชอาหารสัตว์ ปัจจุบันนี้การลี้ยงโคของเกษตรกรกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และการขาดแคลนที่ทำกิน การปลูกหญ้าเพื่อสร้างธนาคารพืชอาหารสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะสามารถสร้างและเก็บออมพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการได้ วิธีการสร้างธนาคารพืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ทำกันนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การปลูกพืชอาหารสัตว์ หรือทำแปลงหญ้าเต็มรูปแบบ หลากหลายพันธุ์ ทำให้โคมีอาหารที่เพียงพอตลอดปี ถึงแม้ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ก็บริหารจัดการโดยการเช่าพื้นที่ว่างเปล่าปลูกพืชอาหารสัตว์ ถ้าหากมีผลผลิตเกินความต้องการ ก็สามารถสามารถสร้างเป็นธนาคารพืชอาหารสัตว์ได้ด้วยการการทำหญ้าหมัก เป็นการออมอาหารไว้ให้สัตว์กินได้เป็นเวลานาน และนำมาจำหน่ายสร้างรายได้และเป็นเงินออมให้กับครัวเรือน ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรหลายท่านที่ประสบความสำเร็จจากการปลูกหญ้าจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงโคซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ จากจุดเริ่มต้นเพียงต้องการปลูกหญ้าเลี้ยงโคในครอบครัว แต่เมื่อมีผลผลิตมากขึ้น ก็เกิดอาชีพการขายหญ้าขึ้นกลายเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนในของเกษตรกร โดยราคาหญ้าที่ขายกันทั่วไปกิโลกรัมละ 2 บาท ถ้าหากผู้ซื้อตัดหญ้าเองราคา 1.50 บาท โดยเฉพาะในวันที่มีตลาดนัด โค – กระบือ จะขายดีเป็นพิเศษ ประเภทที่ว่ามีไม่พอขาย ขนไปประมาณ 3 ปิคอัพยังไม่พอ ดังนั้นถ้าเกษตรที่เลี้ยงโคมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการปลูกหญ้า นอกจากหญ้าจะเป็นอาหารหลักสำหรับเลี้ยงโคให้เจริญเติบโตสมบูรณ์และขายได้ราคาดีแก่ครัวเรือนแล้ว เกษตกรยังมีรายได้จากการขายหญ้าอีกทางหนึ่ง ดังนั้นถ้าเกษตรกรมีระบบการจัดการแปลงหญ้าที่ดี ก็เท่ากับว่าเกษตรกรมีธนาคารเป็นของตนเอง มีโคงามเป็นกำไร ลูกโคคือดอกเบี้ย มูลโค คือเงินปันผล ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรดีขึ้นในที่สุด ขอบคุณค่ะ พันดา เลิศปัญญา 24 กันยายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จะเอาความรู้อะไรใส่ลงไปในโค

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 51635, เขียน: 24 Sep 2006 @ 20:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)