วันนี้เป็นวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน   ซึ่งก็หมายความว่า  มุสลิมทุกคนที่เข้าสู่วัยสมบูรณ์ตามศาสนบัญญัติ, มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์, ร่างกายแข็งแรง, และผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือน หรือไม่มีเลือดที่เกิดจากการคลอดบุตร   ต้องถือศีลอดตลอดทั้งเดือนรอมฎอน

ปีนี้ผมโชคดีมาก  ปะ และ มะ ขึ้นมาจากปักษ์ใต้มาช่วยเลี้ยงหลาน   และน้องชายที่ขึ้นมาจากใต้เช่นกัน    และน้องสาวอีก 2 คนที่ทำงานอยู่ในกรุงทพฯ  ได้มารวมกันที่นผม    เราได้ทำอาหารเพื่อทานพร้อมกันทั้งในตอนก่อนสว่าง  และมื้อหลังจากละศีลอด ร่วมกัน   เลยทำนึกถึงบรรยากาศเก่า  ตอนที่เรายังอยู่พร้อมกันที่บ้าน  แต่พอโตมาหาโอกาสยากจริงๆที่จะมาอยู่กันหลายๆคน  อย่างเมื่อก่อน

เดือนรอมฎอน  เป็นเดือนที่สำคัญมากเดือนหนึ่งในรอบปีของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก   ภาพที่คนหลายคนนึกถึงในดือนนี้ก็คือ  การงดการกินและดื่ม (การเสพทุกชนิด)  อันนี้ก็คงจะใช่ส่วนหนึ่ง   แต่หลักของการถือศีลอดนั้น  มากกว่านั้นครับ

สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการอดอาหารนั้น   เช่น  งดคำพูดที่ไม่ดี  งดการมองสิ่งไม่ดี และสิ่งยั่วยุกิเลสตัณหา  บริจาคทาน  แบ่งปันอาหารให้ผู้อื่น  ละหมาดสุนัต  อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน  เหมือนกับการฝึกปฏิบัติตัวเองใหมีสติอยู่กับสิ่งดีๆ    ทำเข้าใจกับความยากลำบาก  ทำความรู้จักรสชาติของความหิวโหย    รู้จักการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน

เดือนนี้จึงถือว่า  เดือนที่ถูกกำหนดให้มุสลิม ฝึกทบทวนจิต  ต่อสู้กับกิเลสในตัวตนของตัวเองแบบเข้มข้นจริงๆ  แถมเป็นการพักร่างกายแบบหนึ่งเดือนเต็มๆครับ