เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ได้มีการประชุมทีมนำทางศัลยกรรมขึ้น ซึ่งเป็นการพูดถึงนโยบายของหัวหน้าทีมนำคนใหม่ซึ่งคณะกรรมการทุกสาขาวิชาชีพเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน จึงขอนำภาพมาให้ชมคะ

 Pic_1

 

Pic_4

Pic_6

มีใครบ้างก็ดูในรูปนะคะ

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง