เป็น Animation  ที่เข้าใจง่ายๆลองเข้าไปดูนะครับ เผื่อว่าอาจารย์บางท่านอาจจะนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนก็ได้ ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะครับ

http://science.nhmccd.edu/BioL/bio1int.htm