เวลานึ่งหรืออบอาหาร เพื่อต้องการให้เนื้ออาหารที่อบฟู ไม่ควรเปิดฝาดูบ่อยๆ จะทำให้อาหารสุกช้า เพราะขณะเปิดจะทำให้อุณหภูมิลดลง