ถ้าอาหารไหม้ให้รีบยกกระทะ แช่ก้นกระทะลงในน้ำทันที เพื่อไม่ให้อาหารไหม้มาก แล้วตักส่วนที่ไม่ให้ไหม้ออก เวลาล้างกระทะก็จะล้างออกง่ายขึ้น