ผสมชาเย็นกับน้ำขิงเข้าด้วยกัน ใช้เป็นเครื่องดื่มฤดูร้อน