- ก่อนนำขนมเข้าเตาอบ ต้องรอให้เตาร้อนก่อน จึงนำถาดขนมใส่เตา ถ้าความร้อนในเตาไม่ได้ตามที่กำหนด ขนมจะไม่ด้านฟู

- ขณะที่อบหรือนึ่ง ไม่ควรเปิดฝาดูบ่อยๆ จะทำให้เนื้อขนมยุบไม่ฟู เพราะการเปิดทำให้อุณหภูมิลดลงมาก ทำให้อาหารสุกช้าหรือยุบได้ง่าย