เครื่องกระตุ้นส่งเสริมให้มีพลังในการคิดสร้างสรรค์

การค้นหาความหมายของปัญหา

เครื่องกระตุ้นส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการค้นหาความหมายของปัญหา

 

ใจขยับปรับให้ชัด * * *
1. จงถามว่า ทำไมปัญหาจึงเกิดขึ้น นี่อาจจะนำไปสู่การขยายหัวข้อของปัญหาให้กว้างขึ้น
2. จงพยายามแบ่งปัญหาให้ย่อยลงเป็นปัญหาเล็กๆ หลายๆปัญหา นี่อาจจะนำไปสู่การทำให้ปัญหาแคบลง

ใจจดจ่อ * * *
จงเขียนจุดมุ่งหมายของปัญหามาอย่างน้อย 3 หัวข้อ ๆละ 2 คำ โดยให้คัดเลือกใช้คำที่รวมๆกันแล้วสามารถใช้แทนปัญหาที่ท่านต้องการแก้ไข อย่างกระชับแนบเนียน เมื่อใช้ข้อความนี้แล้ว ให้เรียบเรียงเป็นหัวข้อของปัญหาเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

ใจกว้าง * * *

จงทำเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และ/หรือเกณฑ์ที่ท่านต้องการแก้ไขปัญหา ให้อยู่ในระดับจนเป็นที่น่าพอใจ (คิดถึงอุปสรรคที่จะต้องเอาชนะให้ได้ด้วย) แล้วขยายเป้าหมาย จุดมุ่งหมายคือ เกณฑ์ทุกอย่างออกมา รวมทั้งเขียนความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับจากการกระตุ้นความคิดนั้น

 

เครื่องกระตุ้นส่งเสริมสำหรับการพัฒนาความคิดเห็นจำนวนมากให้ละเอียดรอบคอบ

ใจตื่นตัว * * *
จงหยั่งถามถคึงคนอื่นๆถึงเบื้องหลังที่มาจากความรู้และสติ ปัญญาอันละเอียดอ่อนของเขา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาของท่าน โดยใช้ความคิดเห็นต่างๆของเขา ให้เสมือนสิ่งที่มากระตุ้นความคิดเห็นของท่านเอง

ใจตื่นเต้น * * *
จงจัดความคิดเห็นที่น่าหัวเราะเยาะไว้แต่ละอัน เพื่อใช้มันเป็นตัวจุดชนวนอย่างมีเหตุผลมาก เพราะมันอาจสามารถใช้แก้ไขปัญหาของท่านได้

ใจอิสระ * * *
จงกระตุ้นความคิดเห็นอันสดใส ด้วยการบังคับให้ปัญหาของท่านเสมือนสิ่งต่างๆที่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหา ของท่านตามหลักเหตุผล แล้วดำเนินการดังนี้

1. เขียนชื่อสิ่งต่างๆของวัตถุ รูปภาพ ต้นไม้ หรือสัตว์
2. ระบุลักษณะรายละเอียดของมัน
3. ใช้ลักษณะรายละเอียดแต่ละอย่างมากระตุ้นให้เกิดความคิดอันแจ่มชัด ทะลุปรุโปร่ง เพื่อนำไปสู่ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาของท่าน

 

ใจสังเคราะห์ *  * *
จงใช้การคลุกเคล้าความคิดเห็นต่างๆ ที่คัดเลือกไว้อย่างดี ตามหลักเหตุผลเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นใหม่ๆ

 

เครื่องกระตุ้นส่งเสริมสำหรับการพิสูจน์ แยกแยะให้ได้ความคิดเห็นที่ดีที่สุด

ใจผสมผสาน * * *

จงทบทวนเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และ หรือ เกณฑ์ของท่าน แล้วทำจิตใจตนเองให้มีความรู้สึกในระดับที่กล้า เพื่อคัดเลือกความคิดเห็นที่ดีที่สุด

ใจแข็งแกร่ง * * *

จงจัดความคิดเห็นในด้านลบของท่านให้ ดูเป็นสิ่งเลวร้าย พยายามทำให้ด้านลบกลายเป็นด้านบวก และพิสูจน์แยกแยะวิธีแก้ไขที่ขจัดด้านลบให้หมดไป

ใจทรงพลัง * * *
จงประมวลศักยภาพทั้งด้านที่เลวที่สุด และดีที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการใช้วิธีแก้ไขของท่าน แล้วแปรเปลี่ยนวิธีแก้ไขนั้นให้บังเกิดผลเลวน้อยที่สุด แต่ให้ผลดีที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#จุดมุ่งหมาย#เครื่องมือ#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#วิธีคิด#ความคิดสร้างสรรค์#การวางแผน#ศักยภา่พ

หมายเลขบันทึก: 51554, เขียน: 24 Sep 2006 @ 12:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)