วิธีตวงน้ำตาลไอซิ่ง ให้ร่อนก่อนตวง เมื่อตวงจนพูน ใช้สันมีดปาดพอดีปากถ้วย

วิธีตวงไขมัน ใช้พายยางตักใส่ถ้วย กดแน่น อย่าให้มีที่ว่าง ใช้มีดปาดพอดี