วันพฤหัสที่21-9-49  ทางสถาบันมีการประชุมเสนอแผนและประเมินแผน     ดิฉันถูกกำหนดให้พูดเรื่องPMQAซึ่งมีโอกาสฟังอาจารย์มาหนึ่งครั้งทำให้ต้องรีบหาslideประกอบการบรรยาย     โชคดีที่มอมเอาเอกสารของอาจารย์มาให้ทำให้ไปหาข้อมูลจากคลังความรู้ที่แจ้งในเอกสารโดยผ่านทางinternetโดยหนูเล็ก ทิพาพร

ดิฉันพยายามโยงเครื่องมือของPMQAให้เชื่อมโยงกับBSC  HA  Competency   KM ให้เห็นภาพใหญ่ของระบบว่าเป็นเรื่องเดียวกันโดยใช้slideของอาจารย์ประพนธ์

ระหว่างทานของว่าง คุณจิ๋ม  สมรแห่งศัลยกรรมมาบอกว่า  ผอ.หนูกำลังจะถาม เล็กศุภลักษณ์เกี่ยวกับศัพท์ทางระบบคุณภาพ    หลังจากฟังผอ.บรรยายหนูเพิ่งเข้าใจPMQAและKMวันนี้ค่ะ     และที่หนูเรียนกับอาจารย์ก็เป็นslideชุดนี้เลยค่ะ     แต่ฟังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมาก     พอดีดิฉันไม่ได้เรียนหลักสูตรทั้งวันที่จัดให้เฉพาะผู้ที่จะเป็นsurvayerเนื่องจากติดงานก็เลยไม่ทราบว่าเป็นชุดเดียวกัน

ตกลงหนูเป็นคุณเอื้อหรือคุณกิจคะ?     คุณจิ๋มเอ่ยถาม

ดิฉันรีบตอบทันทีว่าคุณกิจค่ะ  โดยคิดอยู่ในใจว่าอย่าเพิ่งข้ามขั้นนะคะนั่นเป็นตำแหน่งของผู้อำนวยการเค้าจ้าหนูจิ๋ม    

ดิฉันดีใจที่คนเข้าใจKMมากขึ้น     และฝันจริงๆที่จะให้เรานำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาค่ะ     คงเหมือนที่อาจารย์ประพนธ์บอกคือมีจำนวนน้อยที่นำไปใช้เพราะการประชุมบางอย่างมีลักษณะมาฟังเป็นหน้าที่แต่ทำจริงๆผู้บริหารก็ต้องมาหาชมหาดมเอาเองค่ะ