๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  ร่วมกับผู้ปกครอง  และนักเรียน  ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า (มะโรง "งูใหญ่") ต้อนรับ (มะเส็ง "งูเล็ก")


เช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. 


พระคุณเจ้าวัดอุทัยธรรม(เขาถล่ม) ให้พรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แก่คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียน


ตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง

ทำบุญตักบาตรแล้ว เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมบันเทิง


ดร.เกรียงศักดิ์  เลาหะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  เปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และอวยพรนักเรียน  จากนั้นมีกิจกรรมการแสดงสลับกับการละเล่น


บ่ายหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วนักเรียนจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ 


ปี่เก่ากำลังจะผ่านไปแล้ว ........ ปีหน้าฟ้าใหม่กำลังจะมา


สวัสดีปีใหม่ค่ะ