บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ตักบาตร

เขียนเมื่อ
174 1 3
เขียนเมื่อ
177
เขียนเมื่อ
526 3 2
เขียนเมื่อ
482 13 9
เขียนเมื่อ
1,822 4 2
เขียนเมื่อ
880 3 1
เขียนเมื่อ
421