ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 22 ของ สคส.

  ติดต่อ

  ประสบการณ์ตรง ในการร่วมทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ ในการนำ Strategic Map มาใช้สร้าง Shared Vision ขององค์กรที่ใหญ่มาก มีพนักงานมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน อย่างศิริราช และเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นการเดินทางไปสู่ LO ที่น่าสนใจมาก   

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 22  ของ สคส. 

           การประชุมครั้งที่ ๒๒ นี้ เป็น เรื่อง "การประยุกต์ใช้ KM & Strategic Map ในการบริหารองค์กรสู่ LO"   โดย อ. นพ. สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล  

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   วันที่ 17 พ.ย. 49    9.00 - 13.00 น.     ที่โรงแรมเอเซีย
           รายละเอียดดัง    http://www.kmi.or.th/

           อ. หมอสมเกียรติมีประสบการณ์ตรง ในการร่วมทำงานกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศ      ในการนำ Strategic Map มาใช้สร้าง Shared Vision ขององค์กรที่ใหญ่มาก  มีพนักงานมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน  อย่างศิริราช     และเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นการเดินทางไปสู่ LO ที่น่าสนใจมาก

    เพียงแค่กระบวนการเริ่มต้น ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้คนสัมผัสได้

           การประชุมครั้งนี้จึงอยู่ในรูปของการ share ประสบการณ์ และการ ลปรร.

วิจารณ์ พานิช
๒๓ กย. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 51410, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:57:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สคส.#km#ประชุมวิชาการ#ศิริราช#lo#learning-organization#strategic-map

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)