บริการวิชาการแก่สังคม ปี 2549

โครงการการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน

    เมื่อวานนี้ได้รับหนังสือจากศูนย์บริการวิชาการ เรียนเชิญผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหลายให้ไปร่วมกิจกรรมแสดงผลงานของผู้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2548-2549 ดังนั้นวันนี้ดิฉันจึงได้มาที่ทำงานเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ มข. ประจำปี 2549 ผลการประเมินในภาพรวมสามารถสรุปได้ดังนี้

     โครงการได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรม ร้อยละ 100 ในเกือบทุกด้าน อาทิ ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดอบรม  ด้านวิทยากร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ยกเว้นด้านการบริการของผู้จัดการอบรม ร้อยละ 96.67  โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มเวลาในการฝึกปฏิบัติการให้มากขึ้นเพราะพื้นฐานของผู้เข้าอบรมไม่เท่ากัน

     สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมเพิ่มเติม  ปรากฎว่าผู้เข้าอบรมร้อยละ 86.67 ต้องการให้ผู้จัดเพิ่มหลักสูตร "การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนขั้นสูง" เพื่อจะได้ต่อยอดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ในหน่วยงานตนเองได้ และหากเป็นไปได้อยากให้จัดการอบรมหลักสูตรนี้โดยเร็ว  ก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการอีกเช่นเคย เพื่อให้เครือข่ายร้อยแก่นสารเป็นสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การบริการวิชาการแก่สังคม#มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 51403, เขียน: 23 Sep 2006 @ 12:10 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)