ความเจ็บช้ำจากความรักในอดีต 
          เปรียบเสมือนรอยแผลเป็นของคนเรา
          ที่ตอนนี้ไม่ได้เจ็บปวดแล้ว ไม่ได้สนใจมันแล้ว
          แต่บางครั้งที่เจออะไรสะกิดใจ เช่นรอยแผลเป็นนี้
          ก็ทำให้เราย้อนไปนึกถึงภาพในอดีตที่เลวร้ายได้

          อย่างไรก็ตาม 
          รอยแผลเป็นกับความเจ็บปวดจากความรักในอดีต 
          ต่างกันตรงที่ 
         เวลาที่เราเห็นรอยแผลเป็น
          เราย่อมนึกถึงแต่ความเจ็บปวดที่เคยรู้สึก เหตุการณ์ที่เลวร้าย

          แต่สำหรับความรักแล้ว 
          ในบางครั้ง เมื่อมีอะไรสะกิดใจ
          และเรานึกย้อนช่วงเวลากลับไปแล้ว
          เราอาจได้พานพบกับภาพความทรงจำที่ดีๆ อยู่บ้าง

          ในยามที่เธอต้องเผชิญกับช่วงชีวิตที่
          หวาดกลัวกับการที่จะมองไปข้างหน้า 
          และเจ็บปวดที่จะมองไปข้างหลัง
          เธออย่าลืมหันมามองข้างๆ ล่ะ
          แล้วจะรู้ว่า...ชีวิตนี้ยังมีสิ่งสวยงามอยู่นะ