เอาภาพจากเว็ปมาให้ดูกันค่ะ...เอาไว้ดูกันเล่นๆ ดูการร่วมมือกันระหว่าง "คน" กับ "ผึ้ง"

http://fwmail.teenee.com/strange/945.html