กลวิธ๊ในการเลี้ยงดูลูก

คุณเลี้ยงดูลูกแบบไหน
ในฐานะที่ดิฉันได้เรียนโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยดิฉันก็มีเกร็ดความรู้ในการเลี้ยงดูลูกๆมาฝากตามทฤษฎีที่ได้เรียนมานะค่ะ การอบรมเลี้ยงลูกเป็นการที่ทุกคนในครอบครัวทั้งพ่อแม่และผู้ดูแลปฏิบัติต่อเจ้าหนู ทางคำพูดและการกระทำซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันจะหล่อหลอมให้เด็กแต่ละคนมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมแตกต่างกันไป เลี้ยงอย่างนี้.....ลูกจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะค่ะว่าการอบรมเลี้ยงดูในแต่ละแบบ จะหล่อหลอมให้เจ้าตัวเล็กมีบุคลิกภาพอย่างไรบ้าง ๑.แบบประชาธิปไตย การเลี้ยงดูแบบนี้จะเน้นที่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าตัวเล็กมีอิสระใน การคิด ตัดสินใจ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง พร้อมทั้งยอมรับการตัดสินใจของเจ้าตัวเล็ก คอยให้กำลังใจและคำปรึกษา เพื่อให้ลูกเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การเลี้ยงดูแบบนี้จะส่งผลให้เจ้าตัวเล็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ปรับตัวได้ดี และเคารพสิทธิของตนและผู้อื่น ๒.แบบใช้อำนาจควบคุมหรือเข้มงวดกวดขัน แบบนี้จะเป็นรูปแบบที่พ่อแม่มักจะออกกฎระเบียบให้ปฏิบัติตาม และเจ้าหนูต้องทำตามกฎที่วางไว้ ถ้าไม่ทำตามก็ต้องถูกทำโทษ สิ่งที่ตามมาในการเลี้ยงดูแบบนี้คือ การถูกลงโทษจะทำให้เจ้าหนูเป็นคนเจ้าอารมณ์กลายเป็นเด็กก้าวร้าว ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพราะเคยอยู่แต่ในกฎระเบียบที่พ่อแม่ให้ปฏิบัติตามและในที่สุดเจ้าหนู ก็จะกลายเป็นเด็กที่มองไม่เห็นคุณค่าในตนเองค่ะ ๓.แบบรักตามใจ เป็นการเลี้ยงดูที่คุณพ่อคุณแม่ยินยอมให้เจ้าหนูทำอะไรตามใจตามใจชอบ ไม่มีกฏเกณฑ์ เมื่อทำผิดก็ไม่มีการลงโทษและไม่ให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จุดที่เห็นอย่างเด่นชัดในการเลี้ยงดูแบบนี้คือจะทำให้เจ้าหนูเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเอง และกลายเป็นคนที่เก็บ อารมณ์ไม่อยู่เมื่อถูกขัดใจ ๔.แบบทะนุถนอมมากเกินไป เป็นแบบที่คุณพ่อคุณแม่คอยปกป้องดูแลจนเกินไป ด้วยการช่วยเหลือเจ้าตัวเล็ก ทุกอย่าง ผลที่ตามมาในการเลี้ยงดูแบบนี้คือ เจ้าหนูก็จะไม่รู้จักการช่วยเหลืดตนเองหรือการพึ่งตนเอง เมื่อโตขึ้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวตามมาด้วยค่ะและที่สำคัญเจ้าหนูจะไม่มีความภาคภูมิใจในผลงานหรือความสำเร็จที่มีแต่คุณพ่อคุณแม่เฝ้าทำให้ตลอด ๕.แบบปล่อยปละละเลยคือแบบนี้จะเป็นแบบที่พ่อแม่เย็นชาและห่างเหินไม่สนใจเจ้าหนูปล่อยให้ทำสิ่งต่างๆตามความต้องการ บางครั้งก็จะปล่อยให้คนอื่นเลี้ยงดูซึ่งอาจจะเลี้ยงดูไม่ถูกต้อง การเลี้ยงดูแบบนี้จะทำให้เจ้าตัวเล็กเป็นคนก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน และปรับตัวได้ยากค่ะ และการที่พ่อแม่ปล่อยปละละเลยแบบนี้ยังทำให้เจ้าหนูรู้สึกโดดเดี่ยวขาดความรักความเอาใจใส่ด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน duthai

คำสำคัญ (Tags)#edu#104

หมายเลขบันทึก: 51281, เขียน: 22 Sep 2006 @ 12:50 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 07:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)