จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 19ก.ยที่ผ่านมาที่คณะปฎิรูปฯนำโดยพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ได้เข้ายึดอำนาจของรัฐบาลนั้นแทนที่ประชาชนจะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับมีแต่รอยยิ้มมีการนำดอกกุหลาบ   ซื้อกับข้าวขนมไปให้กำลังใจทหารมีการถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก   การที่คณะปฎิรูปฯเข้ายึดอำนาจว่าเป็นการดีเพราะอาจจะทำให้ประเทศไทยของประชาชนทุกคนกลับมาเป็นประเทศที่มีแต่ความสงบสุขมีความรักความสามัคคีปรองดองกันหยุดทะเลาะกันเองและที่สำคัญอาจทำให้เศษฐกิจดีขึ้นกว่านี้ วันนี้จะเป็นวันเป็นที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไป