บันทึกนี้เขียนเพื่อสะท้อนถึงความตั้งใจจริงของผู้ดูแลระบบ GotoKnow เพื่อต้องการรักษาระบบไว้เพื่อเป็น คลังความรู้หรือขุมความรู้สำหรับประเทศ...

  เหตุการณ์...

 • ตั้งแต่ประมาณ 4 ทุ่มกว่า (ของวันที่ 19 กันยายน)...หลายท่านเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางทีวีและทางวิทยุติดตามตัว
 • หลายท่าน..รายงานสถานการณ์สดทาง GotoKnow
 • เลยมาจนถึงประมาณ 6 โมงเช้า (บันทึกที่ 50917-50921)
 • ทางผู้ดูแลระบบ..เห็นว่ามีหลายบันทึกใน GotoKnow เขียนไปในทางล่อแหลม ซึ่งอาจมีผลให้ทั้งระบบถูกปิดหมด..(มี.. ข้อคิดเห็นรวมๆ แล้วกว่า 100)
 • ดังนั้นหลังจากปรึกษากับทางผู้ใหญ่ในสคส.แล้วจึงทำการปิดระบบ...ในช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเช้า
 • ทั้งนี้เพื่อทำการลบบันทึก (รวมทั้งข้อคิดเห็น) บางบันทึกออกไป
 • ทั้งนี้เพื่อรักษาบันทึกที่เป็นคลังความรู้ของประเทศเอาไว้
 • หวังว่า ทุกท่านที่ถูกลบบันทึกออกจะเข้าใจเจตนาอันบริสุทธิ์ ของผู้ดูแลระบบนะครับ (ปิดไป 8 ชั่วโมงเศษ)
 • และด้วยความเข้าใจ ชาว GotoKnow ทั้งหลาย (พวกที่เป็นโรคติดบล็อก)  ระบบได้ทำการเปิดอีกครั้งหนึ่ง (ตามด้วยการเฝ้าติดตามบันทึกต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา..ของผู้ดูแลระบบ) เข้าใจว่าเป็นบันทึกของคุณขจิต เป็นท่านแรก ที่บันทึก 50922 เมื่อเวลาประมาณ 14.45 น.
 • ตามด้วยบันทึกถึงเจตนารมย์ ของ GotoKnow และบันทึกที่ขอความร่วมมือต่างๆ
 • คงเหนื่อยน่าดู สำหรับการเฝ้าติดตามดูบันทึกต่างๆ
 • และในอีกทางหนึ่ง จะต้องคอยติดตามข่าว "การก่อสถานการณ์ไม่สงบ" (วางระเบิด) ที่หาดใหญ่ สงขลาด้วย..
 • ต้องขอคารวะ และขอเป็นกำลังใจ..ให้กับผู้ดูแล/พัฒนาระบบ GotoKnow อีกคนหนึ่งครับ

beeman .......
๒๐ กันยายน ๒๕๔๙