สำหรับตัวครูอ้อยเอง  ฝึกการพูดแนะนำตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่แล้ว  ทุกวันก่อนจะเรียนอะไรกัน  นักเรียนจะได้พูดแนะนำตนเองสัก 4-5 ประโยค  เพิ่มขึ้นทุกวัน  จนกว่านักเรียนจะจำได้   นักเรียนไ้ด้วนเวียอนอกมาพูดแนะนำตนเอง  พร้อมกับมีเพื่อนผู้ฟังออกมาแสดงความคิดเห็นในการพูดนั้น  ทำแบบนี้ทุกวัน  ซึ่งได้ฝึกให้นักเรียนเกิดความเคยชินในการพูด

ปกติ  ครูอ้อยจะนิยมใช้คำถามในการถามอยู่แล้ว   ถามนักเรียนทีละคน  และให้นั่ง

แต่ต่อมา  อาจจะไม่เป็นผลดังใจ  ครูอ้อยจึงเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้  ท่องทุกวันจนขึ้นใจ  บางคนก็พัฒนาในการพูดออกเสียงได้เพราะขึ้น

แต่พอมาถึงสัปดาห์ที่แล้ว  ถึงคราวที่ครูทุกคนได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  เข้าเรียนภาษาอังกฤษกับครูจ้างชาวต่างประเทศ    และ  ได้ฝึกการพูดแนะนำตนเอง เช่นกัน

ระหว่างการฝึกนั้น  ครู Kurt บอกว่า  ให้พูดอย่างไร  นิยมให้ใช้ตามองผู้ฟังทั่วๆกัน  และมีการสนทนาปิด  หมายถึงอย่าจบแบบห้วนๆ   หลายๆคนมีการปิดอย่างสวยงาม  และบางคนก็ไม่เคยชิน  ยังประหม่ากันอยู่

นี่เป็นภาพบรรยากาศของการพูดแนะนำตนเองไม่มีภาพครูอ้อยเลย  เพราะครูอ้อยเป็นคนเก็บภาพ

บางคนยังต้องมี กระดาษจดไว้ว่าจะพูดอะไร

ฝึกนักเรียนแล้วก็ต้องฝึกครู

ฝีกทุกคนเลย  คนไทยทุกคนแนะนำตนเองได้....น่าจะดี