พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางทันตกรรม NKDentdata

D-building
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


กว่าจะมาถึงตรงนี้ต้องพยายามกันมาก แต่มากแค่ไหนฝั่งก็ยังไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในวงการสาธารณสุขมากหลังจากที่เราได้ปฎิรูประบบสุขภาพเป็นัลกประกันสุขภาพแห่งชาติแต่กว่า 1 ทศวรรษที่ไทยเราได้ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ได้เป็นเสมือนขยะที่ คีย์เข้ามาไม่ทราบว่ีาคีย์ทำไม คนคีย์เพราะว่าได้เงิน

มักมีคำถามเสมอว่าคีย์แล้วได้เท่าไหร่  แต่ท่านไม่ได้ทราบอนาคตเลยว่าที่คีย์ไป นั้นแหละมันกำหนดชีวติการทำงานของเราเลย ผมฟังผู้ดูแลระบบหลายโงพยาบาลท้อแท้ว่า ถ้าได้ข้อมูลมาน้อย นายจะว่า จะตบแต่งให้งดงามก่อนแล้วนำเสนอ ทำให้ข้อมูลสภาพของเราเต็มไปด้วยจริงและหลอกพอๆๆ กัน ยิ่งกว่าเรื่องแม่นาคพระโขนงอีก

     ไม่รู้เป็นความผิดของใครแต่เป็นวงจรที่ฝั่งกันมากลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรระดับชาติ  เหมือนคำกล่าวที่ว่าพัง ไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อน  ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายมี 50% ไม่ว่าคุณทำหรือไม่ทำแต่เชื่อว่าข้อมููลของท่านจะผ่าน 50%  แน่นอนเพราะถ้าตกตัวชี้วัดนายด่า  หรือเราเองก็รับไม่ได้ เราทำงานน้อยไปหรือ วันนี้ผมอธิบายการไหลข้อมูลสักเล็กน้อย

      หรือคนมีคำถาม คีย์ทำไม คีย์ได้อะไร ไม่เห็นดูอะไรได้ คีย์ไปได้ตังค์ปะ คำถามเยอะ  ทำต่อๆๆกันมาไม่รูํ้ทำเพื่ออะไร การทำงานที่ไม่รู้เป้าหมายเหมือนหลักลอย ทำไร่เลื่อนลอย การไหลของข้อมูลสารสนเทศทางทันตกรรมในส่วนที่ทำกับบุคคลเป็นดังนี้

 

   โปรแกรม รพ. ---> 21 แฟ้ม มาตรฐาน  --->  สปสช. และ สนย

     สมการดูง่ายแต่ผล เยอะ สปสช.  เอาข้อมู,ไปวางแผนเรื่องเงิน สนย. วางแผนนโยบายกลับมา

ท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทำงานเยอะคนไม่เพิ่ม เงินไม่ได้ เพราะ สนย. เห็นว่าท่านคนเท่านี้ ทำงานได้เท่าเพื่อนเลยก็ไม่ต้องจัดสรรคเพิ่ม เงินก็ไม่ต้องให้ เพราะทำงานได้เท่ากัน ของก็ไม่จำเป็นครอบคลุมบริการแลัวด้วยเพราะทำได้หลายเปอร์เซ็น

  แต่ความเป็นจริงคนที่รู้ว่าข้อมูลจริงคืออะไรคือคนทำงาน แต่บ้างครั้งคนทำงานก็ไม่ทราบจริงๆ ว่าข้อมูลเป็นอะไร

กรำ  ถึงเวลาแล้วที่เราต้องการข้อมูล จริง ความจริง เพื่อการพัฒนาระบบข้อมูล

1.สำรวจความต้องการ

2.ปรับมาตรฐานการคีย์

3.สนับสนุนการบันทึก

4.นำไปใช้ข้อมูล

5. ตรวจสอบและ feedbackกลับ

6. สร้างแรงจูงใจ

    ผมคงมาเล่าต่อนะครับสำหรับแผนการพัฒนาครับ

 

                        หมอรอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่เล็กๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมืองคอนความเห็น (0)