..คิดกันอย่างไรคะ กับข่าวนี้....

เข้าวัด ไหว้พระ สวดมนต์ ทำเสียก่อนจะทำเองไม่ได้

ชาวพุทธกับวัดเป็นของคู่กันมาแต่โบร่ำโบราณ มีการเกื้อหนุนจุนเจือเพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา แต่ด้วยความเจริญของโลก การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งกลับทำให้สังคมทางโลกกับสังคมทางธรรมและวัดเริ่มมีรอยแยกถ่างออกจากกัน คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเริ่มห่างเหินจากวัด ไหว้พระ สวดมนต์อย่างถูกต้องชักจะทำไม่เป็น ประเพณีไทยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างแทบจะไม่รู้จักแล้ว นับวันรอยแยกนั้นก็จะยิ่งห่างออกไปทุกทีโดยเฉพาะกับเด็กไทยสมัยใหม่ ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลถึงความมีคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยในอนาคตได้ เพราะแทนที่เทคโนโลยีและความทันสมัย จะมาอยู่ด้วยกันกับประเพณี วัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนา แบบผสมกลมกลืน กลับเป็นตัวการสำคัญตัวหนึ่งที่มาพรากความสงบ ความเอื้ออาทรที่คนไทยในอดีตเคยมีออกไปจากเด็กไทย
ด้วยความเป็นกังวลกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า และเพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยและเยาวชนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ที่สำคัญเพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กรมการศาสนา จึงได้ ทำโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “รถด่วนสาย ธรรมะ” โดยถือโอกาสเริ่มต้นโครงการในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาอยู่ที่วัดจึงได้เชิญชวนชาวพุทธให้เข้าวัดในวันธรรมสวนะหรือวันพระในช่วงเข้าพรรษา (มี 12 วัน) เพื่อไหว้พระสวดมนต์ อันจะเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้ใกล้ชิดพระภิกษุสงฆ์และฝึกปฏิบัติตนตามหลักคำสอนที่ดีงามเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ
พระครูปลัดพิษณุ (ปิยสีโล) ผู้รับผิดชอบโครงการไหว้พระสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม เล่าว่า สำหรับวัดอินทรวิหาร ท่านเจ้าอาวาส พระราชรัตนาภรณ์ ได้มอบหมายให้ทำโครงการฯ ปีนี้จึงเป็นปีแรกสำหรับเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดอินทรวิหารจัดให้มีการสวดมนต์หน้าองค์หลวงพ่อโตทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้ ประชาชนมีที่ยึดเหยี่ยวจิตใจและได้มีโอกาสสวดพระคาถาชินบัญชร เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระ   พุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ซึ่งเกิดวันพฤหัสบดี อีกทั้งยังได้มีโอกาสสวดบทโพชฌงคปริตร ซึ่งเป็นบทสวดที่ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายจากโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ยังได้ฟังเทศน์และรับศีลรับพรจากพระภิกษุสงฆ์ด้วย
(อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?Newsid=100525&NewsType=1&Template=1 )

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1

คำสำคัญ (Tags)#สวดมนต์#ไหว้พระ

หมายเลขบันทึก: 50866, เขียน: 19 Sep 2006 @ 18:54 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 00:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)