พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส รูปท่านอุปสมบท ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗) ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อศานติภาพโลก ผลงานชุดทาโรห์ รูทออฟเอเชีย 78 ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น 4 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกียอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ประเทศออสเตรเลีย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนะนำคนทำความดีความเห็น (0)