การเขียนไม่ใช่เรื่องง่ายของคนไทย

ยิ่งเขียนเป็นเรื่องเป็นราวลงวารสารแล้ว ยิ่งเป็นเรื่องที่พอไปบอกเขา ก็อาจจะได้รับคำตอบว่า "ไม่เอ้า ไม่เอา เขียนไม่เป็น"

วิธีที่ทำ

แรกๆ ใช้การสัมภาษณ์

ต่อมาให้เขียนเอง แต่ให้คำถามเป็นแนวสำหรับคนที่เราพอจะมั่นใจว่าพอจะไปได้ด้วยตนเอง หรือ ในหน่วยที่มีคุณอำนวยคนเก่งอยู่แล้ว ก็ให้คุณอำนวยช่วยดูแล แนะนะ ไม่ต้องออกแรงเองมาก

คุณวิทยา เป็นคนหนึ่งที่ตนเองภูมิใจ เป็นคนพูดมากๆๆๆ แต่ไม่ค่อยเขียนอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน

ตอนนี้ เดินไปหาเจ้าตัวผู้ที่เราทาบทามเลย แบบ face to face ไปพูด ไปคุย ชี้ให้เห็นคอลัมน์ก่อนหน้าของคนหน้างาน บอกให้ทราบว่า นั่นเขาเขียนเอง ไม่ได้ไปสัมภาษณ์ บอกว่าให้เล่าเรื่อง เล่าที่มาที่ไป เกิดเหตุการณ์อย่างไร ก็เล่าไปตามนั้น บวกด้วยการใส่ความคิด ความรู้สึกลงไปในเหตุการณ์ด้วย